Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – Jūlijs

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Latviešu vasaras ārpus Latvijas

  Laikraksts Latvietis Nr. 716, 2022. g. 31. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

T-krekli no latviešu vasaras nometnēm visā pasaulē. Tos muzejam „Latvieši pasaulē” dāvinājušas Ingrīda Mazutis, Solveiga Miezīte un Dace Ruņģe. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.