Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Mēneša priekšmets – Jūlijs

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Latviešu vasaras ārpus Latvijas

Laikraksts Latvietis Nr. 716, 2022. g. 31. aug.
Danute Grīnfelde -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LaPa-muzejs-2v

T-krekli no latviešu vasaras nometnēm visā pasaulē. Tos muzejam „Latvieši pasaulē” dāvinājušas Ingrīda Mazutis, Solveiga Miezīte un Dace Ruņģe. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.

Dalībnieki Brisbanes Māras draudzes skolas nometnē Talebadžerā (Tallebudgera), Kvīnslandas (Queensland) pavalstī, Austrālijā, 1958. gadā. Zigrīdas Frances dāvinājums muzejam „Latvieši pasaulē“. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.

Dalībnieki latviešu valodas nometnē Katskiļos ASV, 2005. gadā. Maijas Hinkles dāvinājums muzejam „Latvieši pasaulē“. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.

Vasaras nometņu tradīcijai ir svarīga loma latvietības uzturēšanā diasporā visā pasaulē. Katru gadu, ik vasaru latviešu bērni, jaunieši, pat visas ģimenes mēdz pavadīt kopīgi laiku, nedēļām nometņojot īpašās vietās, kas nereti ir latviešu kopīpašumi.

Vasaras nometņu rīkošana latviešu kopienās aizsākās uzreiz pēc Otrā pasaules kara, kad bēgļu nometnēs Vācijā tika organizētas gan skautu un gaidu, gan YMCA (Young Men's Christian Association – Jaunekļu kristīgā savienība) nometnes ar mērķi izklaidēt un nodarbināt bēgļu bērnus.

Dalība nometnēs palīdz dibināt un uzturēt draudzības saites starp latviešiem dažādos vecumos; veicina zināšanas par latviešu kultūru, tradīcijām un dzīvesziņu. Nometņotāji mācās latviešu valodu un citus priekšmetus, tiek apgūtas latviešu dziesmas, dejas un daiļamatu prasmes, notiek diskusijas par literatūru, politiku. Nometnēs tiek rīkoti arī jautri, saviesīgi pasākumi un kopīgas aktivitātes, piemēram, šķēršļu gājieni ar aizrautīgām tēmām un neaizmirstamiem uzdevumiem.

Nereti ir dzirdēts, ka jaunības pieredze, kas gūta tādās vasaras vidusskolās un nometnēs kā Garezers, Kursa vai Beverīna – Amerikā, Tērvete vai Saulaine – Kanādā, Annas Ziedares Vasaras vidusskolā Austrālijā un citur, veido dzīves labākās atmiņas, un nometnēs radušās draudzības turpinās visu mūžu.

T-krekli no latviešu vasaras nometnēm visā pasaulē

T-krekli kā vasaras nometņu formas tērpi populāri kļuva 20. gadsimta 70. un 80. gados. Tos latvieši vilka ne tikai nometnēs, bet arī ārpus tām – kā ikdienas apģērbu. Šie krekli ir no Vasaras vidusskolām Beverīnas un Garezera ASV, Tērvetes un Sidrabenes bērnu nometnes Kanādā un Annas Ziedares Vasaras vidusskolas Austrālijā.

Nils Students atceras, ka bērnībā viņam nepatika iet latviešu skolā, bet nometnē gan likās aizraujoši: Vecāki sāka mani uz turieni vest, cik agri varēja. Sākot ar 2. vai 3. klasi. Un tā bija burvīga vieta un burvīga lieta! Un nevienam nekad mani nebija jāspiež, lai iekāptu mašīnā un lai aizbrauktu tās trīs stundas uz to nometni!

Danute Grīnfelde,
Muzejs un pētniecības centrs „Latvieši pasaulē“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com