Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – Jūlijs

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Latviešu vasaras ārpus Latvijas

  Laikraksts Latvietis Nr. 716, 2022. g. 31. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dalībnieki Brisbanes Māras draudzes skolas nometnē Talebadžerā (Tallebudgera), Kvīnslandas (Queensland) pavalstī, Austrālijā, 1958. gadā. Zigrīdas Frances dāvinājums muzejam „Latvieši pasaulē“. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.