Laikraksts Latvietis

Iepazīšanās ar Latviju

Lauku sieviešu apvienībā Austrālijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 719, 2022. g. 22. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Baiba Haringtone un Lauma Reinfelde. FOTO no Baibas Haringtonas personīgā arhīva.