Laikraksts Latvietis

Iepazīšanās ar Latviju

Lauku sieviešu apvienībā Austrālijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 719, 2022. g. 22. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Lauma Reinfelde, Maruta Tauriņa, Aivars Sidorenko, Spodra Viljemsa (Williams), Džena Makenzija (Jan McKenzie) un Eva Kambela (Campbell). FOTO no Baibas Haringtonas personīgā arhīva.