Laikraksts Latvietis

Latvijas Universitātes gada svētki Melburnā

„Kultūra, piederība, balsošana“ – pārdomu izraisoša runa

  Laikraksts Latvietis Nr. 721, 2022. g. 5. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Trīs rīkotāji – Fil!Juris Jakovics, korp! Lettonia, fil!Anita Andersone, korp! Imeria un fil!Juris Drēziņš, korp! Selonija. FOTO no Anitas Andersones personīgā arhīva.