Laikraksts Latvietis

Vērtības nezūd

Latviešu gaidu kustības salidojums un pēdējais ugunskurs ASV

  Laikraksts Latvietis Nr. 723, 2022. g. 19. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vad. Daina Vītiņa, Diāna Rudzīte un Anita Strautmane aplūko fotogrāfijas no kopā piedzīvotām Lielajām nometnēm.