Laikraksts Latvietis

Sidnejas Latviešu teātra pirmizrāde Adelaidē

„Dilles tante“ – stāsts visai ģimenei.

  Laikraksts Latvietis Nr. 724, 2022. g. 26. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skats no izrādes. No kreisās: Ojārs Greste, Aija Brūvere, Jānis Čečiņš un Adelaides Latviešu skolas bērni. FOTO Astra Kronīte.