Laikraksts Latvietis

Melburnā svin Latvijas neatkarību

Aicinājums ziedot Graubes kunga vadītajam fondam „NAMEJS“

  Laikraksts Latvietis Nr. 728, 2022. g. 24. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vīru koris „Veseris“ diriģentes Sandras Birzes vadībā. FOTO Jāna Andersone.