Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagi ieskandina Liepāju

Piedalījās DVCV valde un daudz DV biedru no Latvijas, kā arī Austrālijas

  Laikraksts Latvietis Nr. 759, 2023. g. 9. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

DV Vanadžu salidojums. No kreisās: Dace Dundure-Kluce (DVF Lielbritānijā pārstāve), Gunta Reynolds (DVK priekšsēde), Asja Ramate (DVL vanadžu vadītāja), Ināra Sīkā (DV vanadžu priekšniece), Astra Kronīte (DVA vanadžu vadītāja). FOTO DV CV.