Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagi ieskandina Liepāju

Piedalījās DVCV valde un daudz DV biedru no Latvijas, kā arī Austrālijas

Laikraksts Latvietis Nr. 759, 2023. g. 9. aug.
Dace Dundure-Kluce -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

DVCV locekļi Lestenē. FOTO DV CV.

DV Vanadžu salidojums. No kreisās: Dace Dundure-Kluce (DVF Lielbritānijā pārstāve), Gunta Reynolds (DVK priekšsēde), Asja Ramate (DVL vanadžu vadītāja), Ināra Sīkā (DV vanadžu priekšniece), Astra Kronīte (DVA vanadžu vadītāja). FOTO DV CV.

„Saule i tuvāk“ uzstāšanās DVCV sēdes atklāšanā. FOTO DV CV.

DVCV prezidijs un locekļi. No kreisās pirmajā rindā sēž: Gunta Reynolds (DVK priekšsēde), Asja Ramate (DVCV kasiere), Jānis Ozols (DVL priekšsēdis). Otrajā rindā no kreisās: Pēteris Pētersons (DVCV prezidija loceklis), Dace Dundure-Kluce (DVF Lielbritānija), Andris Kursietis (DVA priekšsēdis), Aivars Sinka (DV priekšnieks), Mārtiņš Dāle (DVL), Gunta Rozenflinta (Protokoliste), Egons Piķelis (DVL). FOTO DV CV.

No 26. līdz 28. jūnijam Liepājā notika Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēde. Pēc Daugavas Vanagu tradīcijas organizācijas pārstāvji satiekas reizi gada uz klātienes sēdi un šogad tas notika Latvijā, Liepājā.

Ceļā uz Liepāju Daugavas Vanagu Centrālās valdes locekļi apmeklēja Lestenes memoriālo kompleksu – brāļu kapus, piemiņas parku, baznīcu un topošo muzeju. Bija iespēja noklausīties saistošu vēsturnieka Valda Kuzmina vīziju par topošo latviešu karavīru piemiņas memoriālu, kuru caurvīs trīs galvenās tēmas – cerība, tikšanās un gaidīšana.

Pie Lestenes Rumbas stacijas kaujās pirmo reizi cīnījās latviešu kareivji pretējās frontes pusēs cīnījās brālis pret brāli, tēvs pret dēlu. Viņu stāsti un kauju apraksti tiks atspoguļoti jaunajā ekspozīcijā.

DVCV klātienes sēde sākās ar Daugavas vanadžu salidojumu, kur vanadzes no Austrālijas, Kanādas, Latvijas un Lielbritānijas dalījās ar to, kas jauns noticis aizvadītajā gadā un ar saviem nākotnes plāniem. Salidojumu vadīja DV vanadžu priekšniece Ināra Sīkais no Austrālijas.

Pēc vanadžu salidojuma notika svinīgais DVCV sēdes atklāšanas akts, ko vadīja DV priekšnieks Aivars Sinka un DVL Liepājas nodaļas priekšsēdis Mārtiņš Dāle. Starp apsveicējiem klātienē bija Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele, Liepājas valstpilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga. Tika saņemti rakstiski apsveikumi no Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita, Aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces, Tieslietu ministres Ineses Lībiņas-Egneres.

Savā uzrunā DV priekšnieks Aivars Sinka atgādināja par Daugavas vanagu panākumiem darbojoties labdarībā un nacionālpolitikā. Viņš uzsvēra arī vajadzību Latvijas tautai apvienoties ap vienotu vēstures skatījumu, veidojot kopēju vēstures apziņu un dialogu.

Pēc atklāšanas akta klātesošajiem bija iespēja noklausīties brīnišķīgu Liepājas postfolka apvienības Saulei i tuvāk koncertu.

Sēdes darbs ritēja raiti; darbu iesāka jau otrdienas rītā, kad blakus DVCV valdei un prezidijam klāt piedalījās daudz DV biedru no Latvijas, kā arī Austrālijas. Sēdes darbi tika kārtoti secībā pēc DV pamata darbības mērķiem: sabiedrības saliedēšana, aprūpe un Latvijas valsts stiprināšana. Dalībnieki pavadīja labu daļu no sēdes laika pārrunājot organizācijas nākotni, prāta vētrā meklējot risinājumus un ceļus, kā paaugstināt biedru skaitu. Viens no ieteikumiem bija sagatavot mārketinga plānu katrā DV zemē, kas ieviestu prāta vētras ieteikumus.

DVCV Prezidija sekretārs Pēteris Pētersons paziņoja, ka 2023. gadā DV priekšnieka un priekšnieces vēlēšanas nenotiks. ASV, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas zemju sapulces apstiprināja kā savus kandidātus – Aivaru Sinku (priekšnieks) un Ināru Sīkais (priekšniece) uz vēl trīs gadiem, kamēr pretkandidātu nebija. DVCV sekretārs paziņoja arī, ka tiks rīkotas attālinātas sanāksmes ar priekšnieku un priekšnieci, ar iespēju biedriem uzdot jautājumus par organizācijas nākotnes plāniem.

Valde nolēma atbalstīt jauniešus DV zemēs, kas piesakās Latvijas Valsts Aizsardzības dienestā (VAD). VAD uzskatīts ne tikai par nozīmīgu valsts aizstāvībai, bet arī Latvijas sabiedrības un diasporas saliedēšanai. Atbalstīja jaunas grāmatas izdošanu, par pulkvedi Vili Janumu, jo Kara Muzejs savācis jaunus materiālus, par viņa dzīvi.

Par nākamām DVCV sēdēm valde nolēma katru otro gadu rīkot sēdes Latvijā, lai stiprinātu organizācijas saites ar Tēvzemi, kamēr citus gadus rotēt pārejās DV zemēs. 2024. gada sēde notiks Kanādā.

Spraigas diskusijas notika par skandalozo situāciju Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē, kur ar īpašu izstādi, ko atklāja šī gada 4. aprīlī, godināja bijušo padomju tiesnesi Uldi Krastiņu. Ironiskā kārtā, izstādes atklāta zem virsraksta Vitam Impendere Vero: dzīvi veltīt taisnībai. Uldis Krastiņš bija viens no četriem tiesnešiem paraugprāvās, kas bija vērstas pret 21. Policijas bataljonu, septiņdesmito gadu sākumā. Prāvā viltotās liecības pret leģionāriem, politiski pasūtītajā juridiskajā procesā, nokārtoja čekists un prokurors Viktors Busse, bet Krastiņš ar pārējiem prāvas tiesnešiem notiesāja uz nāvi septiņus leģionārus, kamēr pārējiem 14 piesprieda 15 gadus ieslodzījuma. Nav zināms, cik to pārdzīvoja. Visi notiesātie leģionāri jau bija izcietuši garus sodus izsūtījumā par tām pašām apsūdzībām, bet padomju politika pieprasīja otrreizēju tiesāšanu un sodīšanu.

* * *

2023.gada 26.- 28. jūnija atklātās DVCV sēdes pieņemtie lēmumi un rezolūcijas

Lēmumi

  1. DVCV izsaka pateicību DV Liepājas nodaļai un nodaļas priekšsēdim Mārtiņam Dālem un DV Latvijā par DVCV klātienes sēdes organizēšanu un siltu uzņemšanu Liepājā.
  2. DVCV prezidijs lūdz DV zemēm katrai izstrādāt un īstenot savu mārketinga plānu, kā popularizēt DV organizāciju, ieskaitot informēt par DV dažādos medijos, sociālajos tīklos. DVCV prezidijs uzņemas sagatavot ieteikumus šim darbam.
  3. DVCV lūdz DV zemēm atbalstīt jauniešus, kuri vēlas iestāties Valsts Aizsardzības Dienestā un uzdod DVCV prezidijam sazināties ar Ārlietu ministriju un Diasporas vēstnieci, kā labāk atbalstīt šos jauniešus.
  4. DVCV lemj, ka DVCV klātienes sēdes notiks katru otro gadu Latvijā un pēc tam rotācijas kārtībā kādā no mītnes zemēm ārpus Latvijas.

Rezolūcijas

  1. DVCV atbalsta ar 2000 EUR jaunas grāmatas par Vili Janumu izdošanu, kuras autors būs Juris Ciganovs – Kara muzeja vadītāja vietnieks, vēsturnieks, un DVCV lūdz arī DV zemes atbalstīt šīs grāmatas izdošanu.
  2. DVCV valde lūdz DV zemēm ziedot līdzekļus Gunāra Astras fondam. Gunāra Astras fonds nesen atbalstījis Ukraiņu bērnu nometni Latvijā un grāmatas par Vili Janumu izdošanu. No Gunāra Astras fonda līdzekļiem DVCV piešķir Viļa Januma balvu.
  3. DVCV izsaka stingru nosodījumu Latvijas Universitātei par Uldim Krastiņam veltītās izstādes organizēšanu LU Juridiskajā fakultātē, ar nosaukumu Vitam Impendere Vero (Dzīvi veltīt taisnībai), jo Uldis Krastiņš bija viens no tiesnešiem, kas vadīja čekistu inscenēto paraugprāvu pret 21.'policijas bataljona karavīriem, kuri jau sodu bija izcietuši, bet tika otrreiz tiesāti. No tiesātiem latviešu karavīriem uz nāvi notiesāja septiņus, kamēr pārējiem 14 piesprieda 15 gadus ieslodzījumā. Nav zināms, cik ieslodzījumu pārdzīvoja. Krastiņš esot vēl piedalījies prāvās pret disidentiem un citos tiesas procesos, ko pieprasīja padomju politika. DV iesaka Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei no jauna izskatīt šos tiesas procesus un vērtēt, vai Krastiņam pienāktos atņemt piešķirto valsts apbalvojumu.

* * *

Mārtiņš Dāle izkārtoja sēdes dalībniekiem Liepājas katedrāles apskati, kā arī apmeklējumu pie Ziemeļu fortiem un Karaostu. Vakaros, kad sēdes darbi padarīti, valdes locekļi kopā sanāca, lai dalītos atmiņās un izmainītos ar anekdotēm. Bija arī iespēja apciemot Liepājas slaveno pludmali.

DVCV izsaka sirsnīgu paldies visiem, kas palīdzēja to organizēt, kā arī viesnīcai Līva par skaistajām telpām un pretimnākšanu.

Dace Dundure-Kluce
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com