Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagi ieskandina Liepāju

Piedalījās DVCV valde un daudz DV biedru no Latvijas, kā arī Austrālijas

  Laikraksts Latvietis Nr. 759, 2023. g. 9. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

DVCV prezidijs un locekļi. No kreisās pirmajā rindā sēž: Gunta Reynolds (DVK priekšsēde), Asja Ramate (DVCV kasiere), Jānis Ozols (DVL priekšsēdis). Otrajā rindā no kreisās: Pēteris Pētersons (DVCV prezidija loceklis), Dace Dundure-Kluce (DVF Lielbritānija), Andris Kursietis (DVA priekšsēdis), Aivars Sinka (DV priekšnieks), Mārtiņš Dāle (DVL), Gunta Rozenflinta (Protokoliste), Egons Piķelis (DVL). FOTO DV CV.