Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

Mēs alkstam mieru un mīlestību

  Laikraksts Latvietis Nr. 760, 2023. g. 16. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sanita Rāviņa. Latvija. „USA for Africa. We Are the World“. FOTO Māris Brancis.