Laikraksts Latvietis

LAAJ Izglītības nozares ziņas

Ir bijis ražīgs gads

  Laikraksts Latvietis Nr. 765, 2023. g. 20. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pagājušā gada skolotāju konferencē „Dzintaros“ – Melburnas Daugavas skolas pārzine Dzintra Latiša, Oklendas skolas skolotāja Gita Nestecka un Adelaides skolotājas Dace Freija un Irēne Šulca. FOTO Iveta Leitase.