Laikraksts Latvietis

2023. gada ukraiņu bērnu nometne Latvijā

Atbalsta Austrālijas Daugavas Vanagi

  Laikraksts Latvietis Nr. 766, 2023. g. 27. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Fonda „Namejs“ valdes priekšsēdētājs atvaļinātais ģenerālleitnants Raimonds Graube (no labās); atvaļinātais viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots (no kreisās).