Laikraksts Latvietis

Attiecības

Pļaujas svētku svētruna

  Laikraksts Latvietis Nr. 766, 2023. g. 27. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Māc. Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson). FOTO no Kolvina Makfersona personīgā arhīva.