Laikraksts Latvietis

Universitātes dibināšanas atcere

Runas un muzikāls priekšnesums

  Laikraksts Latvietis Nr. 767, 2023. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Māc. Helga Jansone uzrunā atceres dalībniekus. FOTO Pēteris Strazds.