Laikraksts Latvietis

Kurš gan bez putras izaudzis?

Trešie Putras svētki Lēdurgā

  Laikraksts Latvietis Nr. 770, 2023. g. 25. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Limbažnieces ar skaņajām balsīm un bagāto repertuāru  tiek gaidītas – pār novadu novadiem. FOTO Anita Mellupe.