Laikraksts Latvietis

„Patriotisms toreiz un tagad“

Egila Levita Valsts svētku runa Austrālijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 778, 2023. g. 20. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Egils Levits Kanberā 14. novembrī. FOTO Sanitta Lūka.