Laikraksts Latvietis

„Patriotisms toreiz un tagad“

Egila Levita Valsts svētku runa Austrālijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 778, 2023. g. 20. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Latvijas valsts svētku sarīkojuma organizētāja, MLOA priekšsēde Anita Andersone 2023. gada 19. novembrī pie Melburnas Latviešu nama vārtiem sagaida svētku viesus Andru un Egilu Levitus. FOTO Sabīne Kazaka.