Laikraksts Latvietis

„Patriotisms toreiz un tagad“

Egila Levita Valsts svētku runa Austrālijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 778, 2023. g. 20. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Egils Levits sniedz svētku runu Valsts svētku sarīkojumā 2023. gada 26. novembrī Brisbanes Latviešu namā; sarīkojuma organizētāja Ance Deksne. FOTO Garens Krūmiņš.