Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Abonējiet laikraksta drukāto versiju

Subscribe to the printed edition


Drukāta veidlapa abonēšanai / Printed form for subscriptions:

Abonēšanas lapa (PDF) / Subscription form (PDF)


Abonēšana

Mēs piedāvājam abonēt laikrakstu "uz papīra" (krāsās), kā arī uzdāvināt abonementu kādam, kurš nevar vai nevēlas lejuplādēt elektronisko versiju. Katra lappuse ir A4 lielumā.

Cena ar piegādi Austrālijā: Cena ar piegādi ārpus Austrālijas ar gaisa pastu:
 • $55 par 10 numuriem,
 • $105 par 20 numuriem,
 • $260 par 52 numuriem.
 • $72 par 10 numuriem,
 • $135 par 20 numuriem,
 • $355 par 52 numuru.

Lūdzu, atsūtiet mums e-pastu, lai saņemtu informāciju par maksājumu elektronisko pārskaitīšanu:

Subscriptions

We offer subscriptions for the printed version (in colour), and also invite you to give the gift of a subscription to somebody who cannot or does not want to download the electronic version. Each page is A4 size.

Price with delivery in Australia: Price with delivery by air mail outside Australia:
 • $55 for 10 issues,
 • $105 for 20 issues,
 • $260 for 52 issues.
 • $72 for 10 issues,
 • $135 for 20 issues,
 • $355 for 52 issues.

Please send us an e-mail for information about electronic funds transfer:


SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija