Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Valodas stūrītis

Latviešu valoda ir, iespējams, svarīgākais, kas vieno latviešu tautu. Bet kas tā ir, mūsu valoda? Cik mēs zinām par tās attīstību un maiņām? Un kā ir attīstījusies tās pareizrakstība? Pēdējā laikā ir atkal uzvirmojušas runas un strīdi par dažādiem valodas jautājumiem. Šī nodaļa būs vieta, kur parādīsies īsi, piemirsti fakti, vai arī garāki raksti un polemika par latviešu valodu. Te mēs redzēsim, ka latviešu valodas pareizrakstības attīstība nav raksturojama vienkāršotos trīs posmos: vecā, vācu burtu rakstība, Endzelīna pareizrakstība un komunistu pareizrakstība.

Language Corner

The Latvian language is, possibly, the most important thing uniting the Latvian people. But what is it actually, our language? What do we know of its development and change? And how has its spelling system developed? There have recently been discussions and arguments about various aspects of the language. This section of the web site will be the place where we publish short, forgotten facts, or longer articles and discussions about the Latvian language. We will see, for instance, that the development of the Latvian language spelling system cannot be described by three simplified phases: the old style German writing, Endzelin's spelling and communist era spelling.


Raksti

Valsts valoda un tās rakstība. II. "Valdības Vēstnesis" 58. nr., 1937. g. 12. martā

Valodas likums 1938. gadā – Izglītības Ministrijas Mēnešraksts 1938, no. 9

"Stāv, sēž, guļ" – Aijas Rozentālas pārdomas par pareizu valodu – LL Nr. 37, 2009. g. 19. maijā

Tiesīgā divvalodība? – Ivara Mirovica piebildes Ināras Mūrnieces rakstam


SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija