Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas sabiedrības integrācijas politika

Eiropas Padomes Ministru vietnieku komiteja to pozitīvi novērtē

Laikraksts Latvietis Nr. 640, 2021. g. 10. martā
LR Ārlietu ministrija -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

2021. gada 3. martā Eiropas Padomes Ministru vietnieku komiteja pieņēma rezolūciju par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību (Konvencija) izpildi Latvijā.

Rezolūcijā ir atzinīgi novērtēts Latvijas sasniegtais sabiedrības integrācijas jomā, tai skaitā:

atbalsts latviešu valodas apguvei pieaugušajiem, kā rezultātā vairāk nekā 90% Latvijas iedzīvotāju, kuru dzimtā valoda ir krievu, pārvalda latviešu valodu;

plašs atbalsts nacionālo minoritāšu kultūras pasākumiem, kas veicinājis to kultūras identitātes saglabāšanu un attīstīšanu;

daudzveidīgā mediju telpa, kurā pieejams plašs tradicionālo un elektronisko mediju saturs mazākumtautību valodās;

atbalsts mazākumtautību izglītības programmām: Latvijai turpina finansēt mazākumtautību izglītību septiņās valodās (krievu, baltkrievu, igauņu, lietuviešu, poļu, ukraiņu un ivritā); turklāt finansējums mazākumtautību izglītības programmām pēdējos gados ir palielinājies, ņemot vērā pieaugošās izglītības procesa izmaksas un nelielo izglītības iestāžu vajadzības.

nepilsoņu skaita samazinājums, piemēram, atvieglojot naturalizācijas procedūru dažādām sabiedrības grupām, kā arī piešķirot Latvijas pilsonību visiem jaundzimušajiem.

Vienlaikus Latvijai ir izteiktas vairākas rekomendācijas efektīvākai mazākumtautību tiesību nodrošināšanai, piemēram, mudinājums turpināt integrācijas politiku, veicināt mazākumtautībām piederīgo iesaisti sabiedrības dzīvē, strādāt, lai novērstu diskrimināciju pret romiem, uzlabot romu jauniešu izglītības iespējas. Šiem ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs.

Līdz ar rezolūcijas pieņemšanu ir noslēdzies trešais Konvencijas izpildes uzraudzības cikls Latvijā. Valdība turpinās dialogu ar Eiropas Padomi Konvencijas nākamajā izpildes uzraudzības ciklā, kurš sāksies ar nacionālā ziņojuma iesniegšanu 2021. gada rudenī.

Informācijai

Eiropas Padomes (EP) Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību Latvijā stājās spēkā 2005. gada 1. oktobrī. Konvencijai šobrīd pievienojušās jau 39 no 47 EP dalībvalstīm.

Ministru komiteja ir EP vadošā lēmējinstitūcija. Ministru komitejā ir pārstāvēti visu 47 EP dalībvalstu ārlietu ministri, kurus ikdienas darbā Ministru vietnieku komitejā pārstāv vēstnieki.

Rezolūciju par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību (Konvencija) izpildi Latvijā skatīt šeit.

LR Ārlietu ministrijaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com