Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


MLOA aicina ziedot „Likteņdārzam“

Aizvesto piemiņas sarīkojuma velte Latvijai – un mums visiem

Laikraksts Latvietis Nr. 655, 2021. g. 23. jūnijā
Anita Andersone -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Anita Andersone „zūmtelpā“. FOTO Ekrānuzņēmums.

Sandra Kalniete. FOTO Ekrānuzņēmums.

Aicinājums ziedot „Likteņdārzam“. FOTO Ekrānuzņēmums.

MLOA

Melburnas latviešu organizāciju apvienības (MLOA) rīkotais Aizvesto piemiņas sarīkojums notika svētdien, 13. jūnijā. Kaut sarīkojums bija plānots klātienē Melburnas Latviešu namā, kovida ierobežojumu dēļ otro gadu pēc kārtas bija jāpiemeklē attālināts risinājums, šoreiz izmantojot tikšanos zūmtelpā.

Aplēšam, ka telpā pulcējās pie 90 dalībnieku sadaloties ap 70 ložās. Apmeklētāji bija sanākuši no vairākām Austrālijas pilsētām, ieskaitot no Melburnas, Adelaides un Sidnejas, bet arī no Vācijas un Latvijas, iespējams vēl citviet. Sarīkojums ilga vienu stundu, runātājiem un māksliniekiem piedaloties gan tiešsaistē, gan ar iepriekš sagatavotajiem sniegumiem.

Sarīkojumu vadīja šo rindiņu rakstītāja. Piedalījās trīs Baltijas valstu prezidenti: Kersti Kaljulaid (Igaunija), Gitānas Nausėda (Lietuva) un Egils Levits (Latvija), Melburnas goda konsuls Jānis Roberts Dēliņš, goda runas teicēja Sandra Kalniete, Melburnas ģimeņu tuvinieku deportēto vārdu lasītāji Kalvis un Kaspars Švolmaņi, un mākslinieki Līvija Džadža (Judge) (flauta), Sofija Kirsanova (vijole), Roberts un Sandra Birzes (klavieres/balss), kori DAINA un VESERIS. Atceres sarīkojuma izskaņā visi vienojās, kopīgi nodziedot Pūt, vējiņi Sandras un Roberta Birzes vadībā. Apmeklētājiem ienākot un atstājot zūmtelpu, skanēja Lūcijas Garūtas skaņdarbi pianistes Dzintras Erlihas izpildījumā, no ieraksta Zvaigznes skatiens.

Aicinājums ziedot „Likteņdārzam“

Gadu gaitā, MLOA ir ziedojusi 14. jūnija atceres sarīkojumu ienākumus cienīgiem mērķiem Latvijā, tostarp Latvijas Okupācijas muzejam un fondam Sibīrijas bērni. Šogad dalībnieki tika aicināti apsvērt iespēju ziedot ieejas maksas apmērā (vai arī vairāk) mērķim, kurš ir ļoti tuvs Sandras Kalnietes sirdij – Likteņdārzam.

Sandra Kalniete, kopā ar Vili un Martu Vītoliem – un citiem domubiedriem – 2005. gadā dibināja Kokneses fondu, kura mērķis bija izveidot piemiņas vietu ikvienai dvēselei, kura zudusi Latvijai 20. gadsimtā. Piemiņas dārzs atrodas uz salas Daugavā, pie Kokneses. Kalnietes kundze no dibināšanas laika ir aktīvi darbojusies fonda padomē un kopš 2019. gada ir padomes priekšsēdētāja. Visi ziedojumi fondam tiek ieguldīti Likteņdārza attīstībā un tā uzturēšanā. Tuvāka informācija par Likteņdārzu ir atrodama mājaslapā: https://www.liktendarzs.lv

MLOA sirsnīgi pateicas tiem, kuri ir jau ziedojuši, un aicina ik vienu piebiedroties ziedotāju saimei. Ziedojumus var ieskaitīt MLOA bankas kontā (skat. zemāk) līdz piektdienai, 16. jūlijam, pēc kura datuma ziedojumu velte tiks pārskaitīta Kokneses fondam. Ziņosim laikrakstā Latvietis par ziedojumu akcijas iznākumu. Kalnietes kundze bija ļoti aizkustināta, kad viņa uzzināja par šo akciju un piedāvāja tikties zūmā, lai tuvāk pastāstīt par Likteņdārza tapšanu un turpmākajām iecerēm.

Konta nosaukums: MLOA
Bankas kods: BSB 704 235
Konta nr.: 00017493
Ref: Ziedotāja vārds

MLOA vārdā vēlreiz izsaku pateicību visiem, kuri piedalījās Aizvesto piemiņas aktā ar saviem sniegumiem un ar savu klātbūtni. Pateicos Valsts prezidenta padomniecei Aivai Rozenbergai un Sandras Kalnietes preses sekretārei Elīnai Bīviņai par sirsnīgo pretimnākšanu ierakstu jautājumos. Pateicos Lijai Andersonei par tehnisko palīdzību.

Kaut sarīkojuma ieraksts nebūs tīmeklī pieejams, atsevišķus sniegumus var skatīt:

– Baltijas valstu prezidentu uzrunu var noklausīties: https://www.youtube.com/watch?v=jnfxxSP2s-c

– Sandras Kalnietes uzrunu var noklausīties sekojošā saitē: https://youtu.be/sg7C1795IaI

– Melburnas koru DAINA un VESERIS sniegumu var noklausīties: https://youtu.be/xLVXRAdej9E

Sarīkojuma laikā uzņemtie fotoattēli ir aplūkojami vietnē: https://deportetie.kartes.lv/, sadaļā 14. jūnijs pasaulē. Pieejamās datnes sarakstā ir aprakstītas Melburnā notikušie piemiņas sarīkojumi – MLOA zūmtelpas akts un atcere Latviešu Ciemā – bildes (šobrīd nr 67 – 72). Ir vairāki fotoattēli arī no piemiņas brīžiem citviet Austrālijā.

Anita Andersone,
MLOA valdes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com