Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Kanberas Latviešu ev. lut. draudze

Stipendija

Laikraksts Latvietis Nr. 667, 2021. g. 15. sept.
Kanberas Latviešu ev. lut. draudzes valde -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Ar draudzes locekļu piekrišanu, valde ar Vītolu Fonda palīdzību un izkārtojumu ir piešķīrusi vienai Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentei stipendiju uz trīs gadiem, lai iegūtu bakalaura grādu. Studente jau sirsnīgu pateicību ir atrakstījusi draudzei un iepazīstinājusi ar sevi, minot savas intereses, kā arī atklājot savas domas teoloģijas jautājumos un cerības, nodomus nākotnes darbam zinātnē. Iepazīšanās, pateicības vēstuli, ko jauniete atsūtīja, draudzes locekļiem aizsūtīsim atsevišķi.

Atzinības

Par stipendijas piešķiršanu draudze ir saņēmusi vairākas atzinības, citēju:

* * *

Mīļam brālim Kristū! No sirds pateicos Kanberas draudzei līdz ar prāv. Jāni Priedkalnu un visu mūsu Baznīcas Virsvaldi! Jūsu tālredzība Dieva dāvana mums visiem, jo zinām, cik vajadzīgi tie, kas studēs teoloģiju un, cerams, kalpos mūsu Baznīcā. Jēzus tik bieži līdzībās mācīja un tieši izcēla to spēku, kas mīt sīkā sinepju graudiņā, atraitnes mazā, bet patiesā ziedojumā, bērniņā mītošā ticība. Kā prāv. Jānis Priedkalns minēja, skaitliski maza draudze veic lielus Dieva darbus! Lai Viņš jūs turpina svētīt un caur jums, lai arvien Kristus gaisma spīd, tieši kā Jēzus mudināja: „Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.“ (Mt. 5:15-16) Dziļā cieņā un vienota ar jums Dieva mīlestībā,

+ Lauma Zušēvica,
Arhibīskape Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē

* * *

Mīļais Kanberas Draudzes priekšniek, Egon Everson! Sirsnīgi suminu Kanberas draudzi ar lielisko pasākumu – stipendijas nodibināšanu teoloģijas studijām, Vītolu fonda administratīvā pārraudzībā. Tava skaitliski mazā draudze atkal veic lielu darbu mūsu Baznīcas un Latvijas garīgās dzīves stiprināšanā! Patiesā cieņā,

Jānis Priedkalns,
LELBP Austrālijas un Jaunzēlandes Latviešu evanģēliski-luterisko draudžu apvienības prāvests

* * *

...Prieks, ka Kanberas draudze nolēma ziedot naudiņu stipendijai! Tas ir svētīgi! Paldies, jums visiem! Bieži piedomāju, atceros jūs un esmu lūgšanās ar un pie jums!

Māc. Dainis Markovskis,
Latvijā

* * *

Draudzes valde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com