Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


PBLA Kultūras Fonda un Padome

Apbalvojumi 2021. gadā

Laikraksts Latvietis Nr. 676, 2021. g. 18. nov.
PBLA Kultūras fonds un Padome -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
PBLA_KFP_1_Jansons

Arturs Jansons.

PBLA_KFP_2_Gulbe

Lolita Gulbe.

PBLA_KFP_3_Daenke

Lilita Daenke.

PBLA_KFP_4_Rumpe

Mārīte Rumpe.

PBLA_KFP_5_Brennere

Eva Brennere.

PBLA_KFP_6_Kaina

Ieva Kaina.

PBLA_KFP_7_Karklins

Jānis Kārkliņš.

PBLA_KFP_8_Rone

Iveta Rone.

Goda diploms

Arturam Jansonam (Kanāda) par ilggadēju un izcilu darbu kā rīkotājam, izpildītājam un producentam, ceļot Latvijas vārdu mūzikā Kanādas klausītājiem.

* * *

Krišjāņa Barona prēmija

Lolitai Gulbei (Kanāda) par mūža devumu latviešu literatūras laukā Kanādā un dzejas grāmatu „Pēdējā rudens lapa“.

* * *

Atzinības raksti

Austrālijā – Adelaidē

Lilitai Daenkei par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu paaudžu saišu stiprināšanā, jo īpaši, aktīvi piedaloties Adelaides latviešu sabiedrības muzikālajā dzīvē un jauniešu izglītībā.

Mārītei Rumpei par nozīmīgu ieguldījumu Austrālijas latviešu jaunatnes audzināšanā un izcilu darbu Adelaides latviešu sabiedrībā.

* * *

Austrālijā – Melburnā

Evai Brennerei par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu kopienā, jo īpaši Melburnas latviešu sabiedrībā.

Ievai Kainai par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu jaunatnes audzināšanā.

Jānim Kārkliņam par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu kopienā, jo īpaši Melburnas latviešu sabiedrībā.

* * *

Austrālijā – Sidnejā

Ivetai Ronei par ilggadīgu darbu, vadot Sidnejas latviešu tautas deju kopu Jautris pāris, kā arī vadot tautas deju uzvedumus vairākās Austrālijas latviešu Kultūras dienās un Jaunatnes dienās.

* * *

Austrālijā – Kanberā

Viens laureāts Kanberā, kas tiks paziņots Kanberas Valsts svētku aktā un nākamajā laikraksta „Latvietis“ numurā.

* * *

Ārpus Austrālijas

Andrai Baltmanei (Beļģija) par radošo ideju #iešūpojam pavasari un līdz ar to ļoti daudzu Eiropas māksliniecisko kopu iesaistīšanu virtuālos sarīkojumos ar video, dziesmām un dejām.

Guntai Dreifeldei, Egilam Fogelim un Auseklim Zaķim (Kanāda) par izcilu darbību, rīkojot saistošus un vērtīgus virtuālus sarīkojumus Toronto Latviešu pensionāru apvienībai, pandēmijas apstākļos.

Ivetai Gravai (Latvija/ASV) par lielisko darbu – visu Dziesmu svētku tradīcijas kopšanā un uzturēšanā ārpus Latvijas iesaistīto un atbildīgo personu kopā savešanu, par radošu pieeju un neatlaidību pandēmijas gada īpašajos apstākļos.

Renātei Krūmalai Kenney (ASV) par veikumu ASV latviešu sabiedriskās dzīves un kultūras uzturēšanā.

Laurai Ritenbergai-Kinder (Vācija), Vācijas latviešu amatierteātrim „Ezīši“, Minsteres Latviešu centram un Latviešu Kopībai Vācijā par izcilo organizāciju, oriģinālām idejām un radošo pieeju jau septītajam diasporas amatierteātru festivālam Laipa 2021.

Gitai Robaldei (Lielbritānija) – Brad­fordas amatierteātra „Saulespuķes“ režisorei – par lielisko ideju rīkot diasporas amatierteātru festivālu Laipa, kā arī par viņas atbalstu šim izaicinājumam, kas jau kļuvis par tradīciju.

Enai Rudovicai (Kanāda) par ilggadēju, nesavtīgu un izcilu darbu, vadot latviešu sabiedrību Edmontonā.

Uģim Sprūdžam (ASV) par izcilu literārās grupas vadīšanu Čikāgā, pandēmijas laikā to pārveidojot par iknedēļas Zoom tikšanos ar dalībniekiem no vairākām ASV pavalstīm un latviešu diasporas mītnes zemēm pasaulē, pieaicinot arī autorus un dažādus ekspertus.

PBLA Kultūras fonds un PadomeAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com