Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


LAAJ Atzinības raksti

Austrālijā un Jaunzēlandē

Laikraksts Latvietis Nr. 676, 2021. g. 18. nov.
LAAJ -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ_Atziniba_01_Janmeija

Genoveva Janmeija.

LAAJ_Atziniba_02_Mohr

Daila Mohr.

LAAJ_Atziniba_03_Lodina

Laima Lodiņa.

LAAJ_Atziniba_04_Puke

Vilma Puķe.

LAAJ_Atziniba_05_Riemere

Ērika Riemere.

LAAJ_Atziniba_06_Draguns

Markuss Dragūns.

LAAJ_Atziniba_07_Sveilis

Aldis Sveilis.

LAAJ_Atziniba_08_Daugavas_skola

MLB Daugavas skola.

LAAJ_Atziniba_09_Vucens

Jānis Vucēns.

LAAJ_Atziniba_10_Dzonsona

Rita Džonsona.

LAAJ_Atziniba_11_Purvinskis

Jānis Purvinskis.

LAAJ_Atziniba_12_Celinska

Dace Celinska.

LAAJ_Atziniba_13_Makfersons

Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson).

LAAJ_Atziniba_14_Krumina

Ināra Krūmiņa.

LAAJ_Atziniba_15_Birzule

Edīte Birzule.

LAAJ_Atziniba_16_Sierina

Vija Sieriņa.

LAAJ_Atziniba_17_Kradzins

Valdis Krādziņš.

LAAJ_Atziniba_18_Plesova

Sniedze Diāna Plesova.

Adelaidē

Genovevai Janmeijai – par mūža ieguldījumu Adelaides latviešu sabiedrības labā un dziesmu tradīcijas uzturēšanu;

Dailai Mohr – par izcilu darbu Adelaides Latviešu skolas labā un tautas dejas tradīcijas uzturēšanu.

Brisbanē

Laimai Lodiņai – par ilggadēju darbu Brisbanes Latviešu sabiedrībā – latviešu nama uzturēšanā, sarīkojumu organizēšanā un garšīgu ēdienu gatavošanā. Laima uztur Brisbanes Latviešu Biedrības fotogrāfiju arhīvu un realizē tā saglabāšanu nākotnei, kā arī koordinē un saglabā tautas tērpu krājumu nākamām paaudzēm. Laima ilgus gadus ir mācījusi tautas dejas, vadījusi danču sarīkojumus, kā arī aktīvi darbojusies latviešu skolas valdē un Saule Limited.

Melburnā

Vilmai Puķei – par pašaizliedzīgu un ilggadīgu darbību Daugavas Vanagu un Melburnas latviešu kopienas labā;

Ērikai Riemerei – par pašaizliedzīgu un ilggadīgu darbību Daugavas Vanagu un Melburnas latviešu kopienas labā;

Markusam Dragūnam – par pašaizliedzīgu un ilggadīgu darbu Austrālijas un Melburnas latviešu sabiedrības labā;

Aldim Sveilim – par pašaizliedzīgu darbu jaunatnes latviskā audzināšanā;

Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolas vadībai un saimei – Par pašaizliedzīgu un izcilu darbu nodrošinot skolas darbību COVID-19 pandēmijas laikā.

Pertā

Jānim Vucēnam – par ilggadīgu darbu Rietumaustrālijas latviešu sabiedrības labā;

Ritai Džonsonai – par ilggadīgu un izcilu darbu vairākās Rietumaustrālijas latviešu organizācijās;

Jānim Purvinskim – par ilggadīgu un izcilu darbu vairākās Rietumaustrālijas latviešu organizācijās;

Džūlijai Ottaway (Julie Ottaway) – par ieguldījumu, uzturot un atbalstot Pertas Latviešu centru.

Sidnejā

Dacei Celinskai – par 40 gadu nepārtrauktu, priekšzīmīgu skolotājas darbu Sidnejas Latviešu sestdienas skolā;

Kolvinam Makfersonam (Kolvin MacPherson) – par 35 gadu nepārtrauktu darbu, vadot Sidnejas evaņģēliski luterisko latviešu draudzi;

Inārai Krūmiņai – par nesavtīgu darbu jau kopš kopas dibināšanas, nepārtraukti darbojoties un ilgus gadus vadot Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopu;

Edītei Birzulei – par ilggadīgu, pašaizliedzīgu darbu Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopā;

Vijai Sieriņai – par ilggadīgu darbu Sidnejas Latviešu sabiedrībā un intensīvu strādāšanu ar jauniešiem latviešu valodas apgūšanā;

Valdim Krādziņam – par ilggadīgu darbu Sidnejas Latviešu biedrības sestdienas skolā un vidusskolā, kā arī Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā.

Kanberā

Divi laureāti, kuri tiks paziņoti Kanberas Valsts svētku aktā un nākamajā laikraksta „Latvietis“ numurā.

Jaunzēlandē

Sniedze Diānai Plesovai – par ilggadīgu darbu Jaunzēlandes latviešu sabiedrības labā.

LAAJAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com