Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Veidojas nākošo Kultūras dienu komiteja

Iepazīšanās ar rīcības komiteju

Laikraksts Latvietis Nr. 691, 2022. g. 5. martā
Pēteris Dārziņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Austrālijas Latviešu 59. Kultūras dienu rīcības komitejas locekļi, pulksteņvirzienā no augšas: sekretāre Māra Rumpe, vadītāji Susan un Pēteris Dārziņi, kasiere Salija (Sally) Cīrule un kasieris Ēriks Cīrulis. Fotogrāfija uzņemta pirmajā valdes sēdē, kura notika neklātienē. FOTO Ekrānuzņēmums.

Nākošās Austrālijas Latviešu Kultūras dienas notiks pēc nepilniem diviem gadiem – 2023. gada beigās, Melburnā. Veidojās rīcības komiteja. Kasiera lomu uzņēmušies nevis viens, bet gan divi kasieri – Ēriks un Salija (Sally) Cīruļi!

Ēriks ir bijis aktīvs Latviešu sabiedrībā ilgus gadus. Kā bērns viņš apmeklēju Melburnas latviešu Daugavas pamatskolu un pēc tam, Melburnas Latviešu vidusskolu. Vairākus gadus kā jaunietis Ēriks piedalījās Sprīdīšu bērnu nometnē Dailesfordā un tad vēlāk piedalījās kā palīgs saimnieka lomā.

Latviešu organizācijās Ēriks ir pašreizējais ilggadīgais kasieris Zilo Acu slēpotāju klubā, ilggadīgs direktors bijušā Latviešu Kredītkooperatīvā, direktors Latviešu Nama Kooperatīvā un jau 10 gadus izpalīdz Nama kafejnīcā kā papadāms.

Ēriks iepazīstināja savu nākamo sievu Saliju (Sally) ar latviešu kultūru, kad viņi iepazinās 1992. gada jūlijā. Kopš tā laika Salijai ir bijusi liela interese par latviešiem un viņu kultūru. Salija apmeklēja savas pirmās Kultūras dienas jau 1992. gadā. Sakarā ar to, ka Salijai ir īpaša interese dejošanā, viņa apņēmās kādu dienu piedalīties latviešu tautas deju grupā. Un tā diena arī pienāca 2004. gadā, kad viņa piedalījās Kultūras dienās Melburnā ar jaunizveidoto grupu Piektais ritenis. Kopš tā laika Salija dejojusi Piektajā ritenī Kultūras dienās, Baltiešu festivālos un citos latviešu sabiedrības pasākumos. Kopā ar vīru Ēriku Salija arī dejoja Dziesmu svētkos Latvijā 2013. gadā.

Abi – Salija un Ēriks ir uzaudzinājuši divus bērnus – Oskaru un Emīliju. Salija ļoti atbalstīja to, ka abiem bērniem bija jāmācās latviešu valodu. Salija veda bērnus uz bērnudārzu, kur viņa aktīvi rūpējās par grāmatu un mantu bibliotēku un arī par baznīcas zāles gatavošanu pirms citu ģimeņu ierašanās. Kamēr Salijas un Ērika bērni mācījās Melburnas Latviešu pamatskolā, Salija aktīvi piedalījās skolas vadībā, uz sešiem gadiem būdama skolas kasiere un uz dažiem mēnešiem pat bija skolas padomes vadītāja. Abi – Oskars un Emīlija – ir absolvējuši Melburnas Daugavas skolu, ir apmeklējuši 3x3 saietus, Tērvetes bērnu nometni, Annas Ziedares Vasaras Vidusskolu, Kultūras dienas un piedalījušies Amerikas Latviešu Apvienības rīkotajos Sveika, Latvija! Ceļojumos.

Kopš 2001. gada Salija palīdzējusi Ērikam pildīt kasiera lomu slēpotāju klubā Zilās acis un arī bijusi revīzijas komitejas locekle Melburnas Latviešu biedrībā. Salija piedalījusies 3x3 saietos un arī darbojusies Melburnas Latviešu nama virtuvē un kafejnīcā. Salija un Ēriks vēl joprojām ir tautas deju grupas Piektais ritenis locekļi, bet COVID infekcijas apkarošanas ierobežojumu dēļ uz pēdējiem diviem gadiem regulāra dejošana nav bijusi iespējama.

Abi – Ēriks un Salija ir īpaši kvalificēti grāmatveži (Chartered accountants) un ir daudzus gadus strādājuši šajā profesijā. Pirms nepilniem pieciem gadiem viņi dibināju paši savu firmu Lark Business Advisory, kas dabīgi ir tulkojums no uzvārda Cīrulis, un šajā uzņēmumā tiek piedāvāti daždažādi grāmatvedības pakalpojumi klientiem Melburnā, Sidnejā un Brisbanē.

Māra Rumpe ar lielu prieku, ir uzņēmusi AL59. Kultūras dienas rīcības komitejas sekretāres lomu. Pēc profesijas Māra ir sociālā darbiniece un psiholoģe. Bet tagad vairākus gadus viņa ir strādājusi direktora un vadītāja lomās dažādās bezpeļņas sociālās organizācijās un slimnīcās. Darbā Māra ir vadījusi daudzus lielus projektus, kuros ir bieži iesaistīti vairāki valdības departamenti un iestādes, slimnīcas un organizācijas, kas rūpējas par cilvēkiem kuriem ir veselības vai psiholoģiskas problēmas.

Māra min kā svarīgu to, ka abi vecāki ir dzimuši Latvijā. Tātad Māra ir pirmā pēckara paaudzē latviešu sabiedrībā Austrālijā, kas dzimusi ārpus Latvijas, tāpat kā viņas vīrs Pauls. Kopš bērnības Māra mājās runājusi latviski un viņa uzaugusi latviešu garā un vidē. Visu mūžu Māra ir aktīvi piedalījusies Austrālijas latviešu sabiedrībā – gan korī, gaidās, tautas dejās, gan citur. Pašlaik Māra māca latviešu valodu Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolā, kur arī vada turpmāko mācību programmas attīstīšanu kopā ar citiem skolotājiem, kā arī izpilda Daugavas skolas formālo bērnu drošības uzraudzītāja lomu. Dažus gadus Māra arī bija skolas padomes priekšsēde. Mārai un Paulam aug meita Dāna, kura ir 8. klasē Daugavas skolā. Šogad Māra pirmo reizi piedalījās Annas Ziedares Vasaras vidusskolā kā latviešu valodas skolotāja. Māra ir dejojusi tautas dejas kopā Piektais Ritenis kopš grupas dibināšanas un pašlaik vada grupu kopā ar Naomi Vitersu (Withers).

Šādi veidojas AL59. Kultūras dienu rīcības komiteja, kas cer iedvesmot tēmu – Visi kopā! Komiteja cer radīt iespēju atzīmēt, svinēt, kopt un attīstīt latvietību, latviešu valodu un kultūru, kas mūs visus vieno, vienalga kurā pasaules malā mēs dzīvojam.

Pēteris Dārziņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com