Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DVCV Klīvlandē

Klātienes sēdes atklāšana

Laikraksts Latvietis Nr. 710, 2022. g. 20. jūlijā
DV CV -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Daugavas Vanagu Centrālā valde.
No kreisās pirmā rinda: Dace Dundure-Kluce (DVF/Apvienotā Karaliste), Ilze Hāznere (DV Klivlandes Apvienības priekšniece), Ināra Sīkais (DV Vanadžu priekšniece (Aus)), Aivars Sinka (DV Priekšnieks ((LV)), Asja Ramate (DVCV prezidija kasiere (LV)), Gunta Reynolds (DV Kanāda).
Otrā rindā: Pēteris Petersons (DVCV prezidija sekretārs (AK)), Andris Kursietis (DV ASV), Ivars Zuševics (DV ASV).
FOTO Egīls Apelis.

Latvijas Republikas vēstnieks ASV Māris Selga. FOTO Pēteris Pētersons.

Ilze Hāznere (DV Klīvlandes Apvienības priekšniece) FOTO Māris Selga.

No 2022. gada 24.-26. jūnijam Klīvlandē, ASV notika Daugavas Vanagu Centrālās valdes (DVCV) gadskārtējā klātienes sēde.

Sēdes svinīgā atklāšana un pati sēde notika Klīvlandes Apvienotās latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes namā.

Svinīgo sēdes atklāšanu ievadīja svētbrīdis, ko vadīja Arhibīskape Lauma Zuševica, kam sekoja Klīvlandes DV Apvienības priekšnieces Ilzes Hāzneres un DV priekšnieka Aivara Sinkas atklāšanas runas.

Savā uzrunā Aivars Sinka nodeva sveicienu no Saeimas Priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces: „Saeimas priekšsēdētāja augsti novērtē Daugavas Vanagu organizācijas paveikto un droši zina, ka Daugavas Vanagi tikpat patriotiski un rezultatīvi strādās Latvijas labā arī turpmāk. Daugavas Vanagu vēstures un skaidrojošais darbs īpašu aktualitāti iegūst jaunajā pasaules kārtības situācijā, kuru izraisījusi Krievijas agresija Ukrainā. Arī notikumi ap Zedelgemā uzstādīto Brīvības stropu pierāda, ka Latvijas un latviešu leģionāru vēsture skaidrojama vēl un vēl arī mūsu sabiedroto valstu sabiedrībām. Latviešu leģionāri, Daugavas Vanagi, ir neatraujama daļa no Latvijas. Stiprināt pārliecību par Latvijas brīvības un neatkarības nosargāšanu un valstiskuma ilgtspējas uzturēšana ir mūsu kopīgie mērķi un atbildība.“

A. Sinka uzsvēra to, ka DV organizācija nav tikai vēstures liecība, tās darbība ir tikpat nozīmīga kā kādreiz, un izteica gandarījumu, ka DV sadarbība Latvijas valsts līmenī turpinās un aug. Viņš vēlējās īpaši pieminēt latviešu karavīru piemiņas biedrību Lestene, kas apvieno Daugavas Vanagus, PBLA, Nameja fondu, Ģenerāļu klubu, Latviešu nacionālu karavīru biedrību, Virsnieku apvienību un Lestenes draudzi. Jau nākamās dienās esot paredzēts, ka Lestenes kompleksu – Kurzemes brāļu kapus, parku ap kapiem, Lestenes baznīcu, Rumbas stacijas cīņas lauku un jauno ekspozīciju vārdā Lestenes Memoriāls – pierakstīs sargājamo kultūrpieminekļu sarakstā. Tūdaļ arī sākšot vākt līdzekļus Lestenes Memoriālam: ekspozīcija, kas būs iekārtota namā, ko Daugavas Vanagi uzdāvināja Tukuma novada pašvaldībai. A. Sinka skaidroja, ka ekspozīcija attēlos: „karavīru, karavīru ģimeņu un vietējo iedzīvotāju, ieskaitot Lestenes draudzes, likteņus un dzīvi kara un tūlīt pēckara gados, kā arī aprakstīs Kurzemes trešās lielkaujas un citu Kurzemes lielkauju norisi un, kā pienākas leģiona Brāļu kapu muzejam, Latviešu leģiona stāstu.“ Lestenes Memoriāla uzbūve prasīšot pāri par 500 000 eiro un vismaz pusi no tās summas ir cerēts savākt no privātu personu un organizāciju ziedojumiem.

DVCV sveicienu bija nosūtījis Gunārs Spodris, ko klātesošajiem nolasīja DV priekšnieks. Savā apsveikumā Gunārs Spodris raksta: „Man ir liels prieks apsveikt jūs visus un novēlēt jums veiksmīgu darbību nākošās dienās. Esiet vienoti! Jo mūsu ienaidnieks ir palicis drošāks, jo karš Ukrainā ir uzbrukums visai Rietumu pasaulei. Mums ir jāpalīdz Ukrainas bēgļiem, jo daudzi no mums arī kādreiz bijām bēgļi. Padomju laika pieminekļi drīz pazudīs Latvijā. Latvijas valdībai ir stingra stāja nosodot Krievijas izraisīto karu, bet dažiem Rietumu valstsvīriem ir bailes pazemot Putinu. Ko mēs varam darīt? Turpināt savu labdarību un atkārtoti informēt Rietumu sabiedrību par Latvijas situāciju Otrā Pasaules kara laikā, jo maldu informācija turpinās nākt no Kremļa algotņiem.“

DVCV atklāšanas sarīkojumu, kā arī sēdi apmeklēja un savu uzrunu DVCV valdes locekļiem un viesiem teica Latvijas Republikas vēstnieks ASV Māris Selga. Vēstnieks pateicās rīkotājiem un DV organizācijai par ielūgumu un laipno uzņemšanu – Klīvlande esot bijusi pirmā vieta ASV, kur viņš tika norīkots, pirms viņš kļuva, par vēstnieku. Viņš atgādināja par kopējo NATO atbalstu Ukrainai, kā arī uzsvēra DV organizācijas lomu vēstures atspoguļošanā, sakot, ka Viļa Hāznera domas esot tikpat svarīgas tagad, kā senāk tās bija.

Klīvlandes Apvienotās ev. luteriskas baznīcas draudzes priekšniece Zenta Apine Prāvestes Dr. Sarmas Eglītes un draudzes vārdā sveica DVCV un klātesošos.

Pēc svinīgajām atklāšanas runām un sirsnīgajiem apsveikumiem klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Pēteris Briedis (vijole) un Līga Zemesarājs (klavieres).

Par kopējo, bagāto mielastu gādāja Klīvlandes DV apvienība. Klātesošie, pēc atklāšanas runām un koncerta, baudīja jauko gaisotni un iespēju satikties ar veciem un jauniem draugiem no tuvuma un tāluma.

Sirsnīgs paldies Klīvlandes vanadzēm un vanagiem par viesmīlību, sirsnību un lielo darbu rīkojot šo sēdi.

DVCVAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com