Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Es celšu savu Baznīcu“

Svētā Krusta Baznīcai 50 gadi

Laikraksts Latvietis Nr. 732, 2022. g. 21. dec.
Aldis Elberts -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SvKrustaDraudze

Mācītāja Helga Jansone vada 11. decembra dievkalpojumu. FOTO Ojārs Greste.

Es nesen apmeklēju Svētā Krusta Baznīcas 50 gadu atzīmēšanas dievkalpojumu. Paldies mācītājai Helga Jansonei par ielūgumu un iespēju ne tikai būt klāt, bet arī piedalīties šajā notikumā. Šai baznīcai kalpoju 22 gadus pēc prāvesta Grosbacha.

Tie nebija viegli, bet labi gadi. Mēdzu teikt: Latvieši bija grūta, bet laba skola. Mūžu dzīvo, mūžu mācies.

Vienu lietu, ko esmu iemācījies labāk kopš tā laika, un īpaši pēdējos Covid gados, ko arī atgādināju draudzei viņas jubilejā, ir – baznīca nav ēka, bet cilvēki.

Tiešāk, tā ir Kristus ķermenis, kurai Jēzus ir galva. Ne par velti mēs saucam tos, kas viņai pieder, par locekļiem. Kad Jēzus teica, ka Viņš cels savu Baznīcu, Viņš nedomāju par ēku ar ķieģeļiem. Viņš domāja par tiem, kas Viņam tic un ir kļuvuši par dzīvajiem akmeņiem. Apustulis Pēteris, kuram šie vārdi tika runāti, vēlāk rakstīja: „Uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu“ (1. Pēt. 2:4). Man jāatzīstas, kad prāvests Grosbachs mani aicināja no Amerikas kļūt par šīs baznīcas mācītāju, daļēji mani pievilka tas, ka tai pašai bija sava ēka – skaists dievnams kur cilvēki var sapulcēties Dievu lūgt.

Bet galvenais, kas mani pievilka, bija cilvēki – īpaši jaunākā paaudze, kurā es redzēju garīgo atmodu. Viņiem vajadzēja ganu un mācītāju. Līdzīgi šodien cilvēkiem vajadzīgs tas pats. Ne lai uzturēt ēku, bet lai veicināt Kristus misiju.

Priekšnieks Pēteris Saulītis pie kafijas galda dalījās ar to, ka arhibīskaps A. Lūsis, 1967. gada Austrālijas apmeklējumā Svēto Krusta draudzi skubināja celt pašiem savu baznīcu ar šiem vārdiem: „Mēs apsīksim, ja mums nebūs lielu uzdevumu.“

Evaņģēlijs lasījums šai dienai atgādināja baznīcas lielo uzdevumu: „Dariet par mācekļiem visas tautas.“ (Mt. 28:19). Mācekļu mērķis ir sekot un kļūt līdzīgiem Jēzum Kristum. Jēzus Kristus daļa ir celt savu Baznīcu – savu draudzi, draugus.

Celt – nozīmē stiprināt un audzināt tā, ka elles vārti to neuzveiks (Mateja 16:18).

Īstā baznīca iet uz āru un uzvar! Tādēļ atgādināju Svētā Krusta baznīcai, ka īstā baznīca ir cilvēki, un jūsu uzdevums nav uzturēt ēku, bet audzināt mācekļus.

Ja draudzes locekļi augs kā Kristus mācekļi, viņi arī uzņemsies atbildību uzturēt ēku, cik tā ir vajadzīga. Ja nebūs vajadzīga, baznīca turpinās augt bez tās. Katram Kristus māceklim jābūt gatavam atstāt visu, lai sekotu Jēzum Kristum. Tie, kas to darīs, piedzīvos, ka Jēzus pats audzina un vairo mūsu ticību. Viņi nepaliks vietā. Viņi tiks pārvērsti par gaismu, kas liek pasaulei redzēt, cik tas Kungs ir labs. Tādēļ beigšu ar Raiņa vārdiem: „Pastāvēs kas pārvērtīsies.“

Dievs lai palīdz Svētā Krusta Baznīcai turpināt celties, pārvērsties un pastāvēt!!

Ar to – Priecīgus Jēzus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētītu jauno gadu!!

Mācītājs Aldis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com