Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sidnejas vīri joprojām dzied

Dziesma patiešām ir spēks

Laikraksts Latvietis Nr. 734, 2023. g. 9. janv.
Andrejs Mačēns -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SLVK

Andreja Mačēna uzruna Sidnejas Latviešu vīru kora eglītē. FOTO Ojārs Greste.

SLVK eglīte 17.12.2022; Viktorija Mačēna (akordeons) un Andrejs Mačēns (ģitāra) un koris. FOTO Ilze Nāgela.

Andrejs Mačēns un Toms Mačēns gatavo mielastu SLVK Ziemassvēku sarīkojumam. FOTO Ojārs Greste.

Sidnejas Latviešu vīru koris diriģentes Aijas Dragūnas vadībā dzied 18. novembra sarīkojumā Sidnejā 2022. gadā. FOTO Ilze Nāgela.

Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģenti Aiju Dragūnu un pavadītāju Viktoriju Mačenu 18. novembra sarīkojumā Sidnejā 2022. gadā. FOTO Ilze Nāgela.

2022. gada 17. decembrī Sidnejas Latviešu vīru kora Eglītē kora kasieris Andrejs Mačēns uzrunāja koristus un viņu ģimenes.

Labvakar, SLVK saime!

Kopš 2019. gada esam gaidījuši trīs gadus, lai atkal varētu rīkot eglīti. Cerējām, ka sanāktu 2020., kā arī 2021. gadā, bet Kovid dēļ – nekā.

Šī gada sākumā atvadījāmies no mūsu ilggadīgās diriģentes Dainas, un, kaut gan mēs uz dažiem mēnešiem abos Kovid gados sanācām uz mēģinājumiem, viss izputēja, un ir ļoti žēl, ka Dainas atvadu koncerts nesanāca. 2021. gadā koris bija pastāvējis 65 gadus!

Kad skatos 2019. gada koristu sarakstā, saskaitu, ka tagad 14 bijušie dziedātāji vairs nestāvēs mūsu rindās: Jaunbērziņš. Kļaviņš, Krauklis, Kristovskis, Medenis, Mednis, Puisēns, Rīmanis, Ronis sen., Štubis, Timermanis sen., Turmanis un Zodiņš.

Un kas palicis? Kā jūs dzirdējāt, vārguļu ansamblis gan neesam. Esam 19 vīri tagadējā sastāvā, kurā šogad nākuši klāt trīs jauni koristi: Jānis Timermanis, Vladimirs Zlotņikovs un Nelsons Odiņš. Cerēsim, ka nākotnē nāks vēl jauni vīri, kas sapratīs, kas par varenu un izturīgu organizāciju mēs esam!

Un kāpēc mēs vispār tagad eksistējam?... Aija Dragūna!

Vairākus mēnešus peldējām, kā jūrā pazudis kuģis bez kapteiņa. Bet uz tālā horizonta ar teleskopu pie acīm mūsu glābēja vēroja ar interesi un nolēma, ka te redzams potenciāls, un līdz ar to SLVK ir atdzimis. Ne jau, ka jaunai diriģentei ir vienmēr viegli, jo šis kuģis var būt smags un stūrgalvīgs, un lai ceļotu pareizā virzienā, jaunai kapteinei ir jāpiestrādā.

Esam patiešām pateicīgi un pagodināti, ka mūsu talantīgā Aija ir uzņēmusies piestrādāt un diriģēt tik profesionālā veidā mūsu kori. Un kas Aijai izpalīdz, lai viņa ir atbrīvota pie pults un var koncentrēties uz mūzikas detaļām un dinamikām – Viktorija Mačēna pie klavierēm. Mēs ļoti novērtējam šo duetu. Mēģinājumi notiek patīkamā gaisotnē, kur humors izmantots kā prasās. Sakām jums abām lielu, lielu paldies!

Jūsu zināšanai, Viktorija ir dzimusi kora dibināšanas gadā, un viņas tēvs Vitālijs ilgus gadus dziedāja otros tenoros.

Arī par sadarbību un izpalīdzēšanu izsakām paldies Skandas kora vadītājām Sandrai Dragūnai un Dainai Kainai! Kad abi kori ir vienojušies kā jauktais sastāvs, rezultāts ir bijis labs. Sagaidām, ka nākotnē sadarbība turpināsies piemērotos sarīkojumos.

Un tagad par citiem rūķu darbiniekiem. Liels paldies Dainim Jaun­alksnim par elektronisko nošu ierakstīšanu. Vīru kora dziesmu krājumā ir vairāk nekā 600 dziesmas, kuras Dainis lēnā garā ieskenē, lai visas būtu elektroniski pieejamas. Un tad, ja pareizi saprotu, Aleksis Strazds plāno tās ieguldināt kādā mākonī.

Ja vispār ir iespējams, ka Aijai brīvdienās trūks ko darīt, viņa iepazīsies ar šo milzīgo repertuāru, lai gatavot koncertu programmu!

Paldies Ojāram Grestem, kurš uzņemsies būt vīru kora interneta mājaslapas meistars. Sidnejas Latviešu biedrība dod mums iespēju kā apakšdaļas organizācijai mainīt, grozīt, ziņot, informēt, sludināt kā tik vien vēlamies. Zinu, ka Ojāram šīs darīšanas padodas, un viņam esot latviešu sabiedrības labākam fotogrāfam, sagaidām interesantu saturu.

2022. gada 28. jūnijā iesākam atkal mēģinājumus. 27. augustā dziedājām SLB 70 gadu jubilejas sarīkojumā. 18. novembrī dziedājām Latvijas valsts svētku sarīkojumā.

Bet kas mūs sagaida 2023. gadā? Koris gatavosies sniegt koncertu oktobrī, savā 67 gadā. Centīsimies izpalīdzēt ar piedalīšanos 14. jūnija sarīkojumā. Sagaidām iespēju atkal uzstāties 18. novembra aktā. Gada vidū Dziesmu Svētki Latvijā, un gadu beigās – Austrālijas Latviešu Kultūras dienas Melburnā.

Paldies Pēterim Kļaviņam par dziesmu lapiņas gatavošanu. Paldies dziesmu pavadītājām Sandrai un Viktorijai. Liels paldies saimniecēm – Inārai Krūmiņai, Inesei Ronei, Lolitai Jurānei un Anetai Pīrsai (Annette Pearce), kā arī visiem šodienas pavāriem, kuri piestrādājuši pie šī brīnišķīgo ēdienu galda. Un gandrīz beidzot, paldies manam kumpelim un vārda brālim Andrejam Upeniekam par sadarbību.

Galu galā apstiprinu, ka dziesma patiešām IR spēks, it sevišķi vīru dziesma, un tagad lūgšu vīriem piecelties kājās un pacelt glāzes: Lai Dzīvo!

Paldies, un ar to novēlu jums visiem priecīgus un gaišus svētkus un laimīgu Jauno gadu!

Andrejs Mačēns
17.12.2022.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com