Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Veltījums starptautiskajai cilvēces brālības dienai

Pārdomas

Laikraksts Latvietis Nr. 736, 2023. g. 24. janv.
Raimonds Sokolovskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Starptautisko Cilvēces Brālības dienu (International Day of Human Fraternity) atzīmē katru gadu 4. februārī. Tā tika dibināta ANO Asamblejā 2020. gada 21. decembrī, ar nolūku sekmēt kulturālo un reliģisko toleranci mūsdienu pasaulē. Šī diena pasvītro starpreliģisko harmoniju, dialogu un savstarpējo cieņu. Mans raksts Karantīna vai tīkls ir veltījums šai tēmai.

Karantīna vai tīkls

„Uz Zemes pastāv Karantīna jau vairākus tūkstošus gadu“, tas nozīmē – nepieļaut svešu būtņu no Kosmosa iejaukšanos Cilvēces attīstībā. Tomēr, karantīnas nozīme ir arī tāda, ka mēs tiekam apsargāti, resp., – labie spēki mūs pieskata, un mums tiek sniegta palīdzība. Tomēr, ne tā, ka mūsu vietā tiek atrisinātas visas problēmas, bet gan mums tiek pakāpeniski atklāta plašāka ainava (seeing a bigger picture), lai mēs paši spētu atrisināt savus uzdevumus uz Zemes. Tie spēki arī lemj, kad Karantīna var tikt noņemta. Kad tas notiktu, tad jebkāda veida būtnes no Kosmosa varētu mums piekļūt, bet mēs arī paši tad būtu spējīgi atšķirt, kas ir kas.

Karantīna un Tīkls (Net) nav viens un tas pats. Tīkls ir tas, ko mēs cilvēki paši radām ar savām ticībām un uzskatu sistēmām uz Zemes. Jo stingrāka ir uzskatu sistēma un ciešāka manipulācija, jo ciešāks ir Tīkls. Tikai mēs cilvēki paši varam izšķīdināt Tīklu ar kopīgu piepūli. Mēs šobrīd apzināmies un varam piekļūt labi ja 4% no visa esošā Universa. Tomēr jāatceras, ka šie 4% NAV izolēti no visa pārējā Universa, bet iepriekšējos laikmetos ģenētisko manipulāciju dēļ, ko izdarīja Lucifera iejaukšanās Eksperimentā Zeme, mēs tikām izolēti. To vienā vai otrā veidā sludina Lielie Reliģiskie Raksti, mitoloģija un senās kultūras, kā arī vedina domāt mūsdienu analīze, kas saistās ar artifaktu pētījumiem. Bībelē tas var atbilst stāstam par aizliegto augli, un tā lietošana – par grēkā krišanu.

Visuma ciltis

Lielie Reliģiskie Teksti savos jēdzienos pauž vienotu domu, kuru šodien, manuprāt labi var raksturot populārais postulāts: „Zeme“ ir Lielais Eksperiments, kurā labvēlīgi piedalījušās daudzas Visuma civilizācijas ar savu ģenētisko materiālu. Radīšanas stāstā ir sacīts: „Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības“ (1.Moz.1:26). Tekstā ir lietota daudzskaitļa forma „darīsim“. Tas ir ļoti zīmīgi. Šodien uz Zemes pastāv dažādas rases, tautas un ciltis, katra ar savām atšķirīgām un bagātīgām iezīmēm, kas raksturīgas un piemīt tālajiem senčiem, kurus tie atceras kā dievus no debesīm, kas bija ieradušies mūs veidot. Tādas piemīt daudzām tautām. Eksperimenta būtība ir bijusi tieši tāda – izpētīt, kas notiek, kad dažādas kultūras eksistē vienkopus. Un, spriežot pēc visa, tas ilgst jau, apm., 1 000 000 (miljons) gadu. Spriežot pēc visa, tam ir piešķirti pavisam, apm., 40 000 000 (četrdesmit) miljons gadu. Tātad, apm., 39 000 000 (trīsdesmit deviņi) miljoni vēl ir atvēlēti. Šai laikā, var spriest, Zemes civilizācija neskaitāmas reizes vēl celsies un kritīs. Valstis radīsies un izzudīs. Kosmosa viesi nāks un ies. Un mēs katrs, kas esam pievienojušies Eksperimentam, neskaitāmas reizes reinkarnēsimies (atdzimsim kā jauns cilvēks) un nāksim dzīvot uz Zemes gan dažādās tautās, valstīs un rajonos, periodiski cauri gadu tūkstošiem, lai gūtu savai Dvēselei bagātīgu pieredzi un pieliktu savu plecu Lielajā Notikumā. Jo „Cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums“, arī sacīts daudzskaitlī, pie cilvēka iziešanas no Ēdenes. (1. Moz.3:22)

Uzlecošās Saules zemē

Man pirms pāris gadiem gadījās būt Japānā. Paralēli visiem citiem brīnišķiem iespaidiem, gribu pieminēt arī šīs tēmas sakarībā, un, proti: japāņiem piemīt rūpīgi mantota izpratne par seno laiku dieviem, kuri nākuši no debesīm, un viņu lomas pie japāņu tautas veidošanas. Japānā ir saglabātas un labi tiek uzturētas senās svētvietas; tie ir ievērojami ģeogrāfiskie apgabali, kur šie dievi, jeb dievišķie astronauti, ir dzīvojuši uz Zemes. No iezemiešu puses tur drīkstēja tuvoties tikai priesteri un īpaši aicinātie, kas uzturēja kontaktu ar šiem dieviem viņu apdzīvotajos rajonos. Mūsdienu modernā Japāna ir lieliski saglabājusi šo svētvietu tīklu, kas šodien pieejams apmeklētājiem, un ir apbrīnojams savā antīkajā krāšņumā. Tomēr arī šodien eksistē nodalījumi, kuros atļauts ieiet tikai priesteriem, tādējādi simbolizējot seno kārtību, kas dus vēstures dzīlēs.

Tēvu dievi

Saskaņā ar tautas garamantām – tēvu dievi ir mūsu tālie senči, kas laiku pa laikam bagātinājuši tautas genofondu. Šodien uz Zemes ir tik daudz kultūru ar savu krāšņumu un sev raksturīgām iezīmēm! Un mēs visi kaut kādā veidā un formā nesam sevī šo savu seno dievu īpašības.

„Kur palika sirmie dievi,
Brīvas tautas dēliņi?
Tie līgoja vecos laikos
Gaismas kalna galotnē.
Visapkārt egļu meži,
Vidū gaiša tautas pils...
...Tur guļ mūsu tēvu dievi,
Tautas gara greznumi.“

(fragments no „Gaismas pils.“)

Galvenais uzdevums

Šodien galvenais uzdevums visiem ir – Apziņas paplašinājums no planetārās uz Galaktisko, to darot mērķtiecīgi. Jo Apziņa izplešas kā zvaigzne, kas izlej savus starus Izplatījumā. Apziņas izplešanās ir no Dieva.

Vēdās Apziņas pieaugumu Patiesības virzienā raksturo jēdziens: Krišnas apziņa. Kad Krišnas audžumāte Jašoda ieskatījās bērnam Krišnam mutē, Viņš atvēra Jašodai Apziņu līdz Galaktiskiem mērogiem, un viņa ieraudzīja kosmoloģisko kārtību visā Esībā. Tai skaitā Universa daudzdimensionalitāti un daudzpakāpju Multiversa krāšņumu. (skat. Puraniskie Teksti)

Kristiešiem Apziņas pieaugumu Patiesības virzienā raksturo jēdziens: Kristus mūsos. Jēzus saka: „Es esmu Tēvā un jūs Manī, un Es jūsos.“ Un „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.“ Un „Tavi vārdi ir patiesība.“ Apustulis Pāvils atgādina: „Bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim Viņā, kas ir mūsu galva, proti, Kristus.“ (skat. Bībele)

Šis ir laikmets, kurā Cilvēkam atjaunojas Augstāki Apziņas stāvokļi un dinamika. Katra reliģiskā tradīcija to izsaka atbilstoši. Hindu sagaida Višnu desmito avatāru Kalki, kurš nāks Kali Yugas beigās (pēc apmēram 300 gadiem) un iestādīs Miera un Mīlestības valstību uz Zemes. Kristietībā sagaida Jēzus Kristus Otrreizējo Atnākšanu. To sauc par Kristus Parūziju, kad Kristus valdīs visu sirdīs. Kad tas piepildīsies – nav tieši teikts. Hopi runā par Qualtcekoatla Atgriešanos. Budismā par Karmas Riteņa pagriešanos. Ezoterikā Lielā Skolotāja Maitreijas Atgriešanos. Islamā gaida divpadsmito Imamu, Neredzamo. Kopējais ir tas, ka tiek runāts par sagaidāmo notikumu divdaļīgi: gan kā ilgstošu procesu, gan arī kā vienreizēju brīdi, kurš tad vainagos šī procesa kulmināciju. Un turpinājumu jaunā kvalitātē. Tas ievada viena laikmeta izbeigšanos un nākamā iesākumu. Ir viedoklis, ka ap 3000 gadu uz Zemes rodas jauna reliģija, kurā ir viens Dievs.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

(Skat. bibliotecapleyades.net, http://xfacts.com/old/, eceti.org, cseti.org, un arī Dr. Michael Newton „Journey of Souls“, Dr. Dolores Canon „Three Waves of Volunteers“, Matīss Barkovskis mājas lapa „MieraMāksla“, u.c., kā arī Laikrakstā „Latvietis“ Nr. 733. rakstu „Orions. Jauns starts“, un uz Youtube – tēmas ilustrācijai „Goodbye Milky Way“ by Enigma, kā arī filmas „Contact“, „K-Pax“ u.c.)

(Bībelē skat. Rom.6:6, Ef.4:22-24, 1.Kor.15:47-49, 1.Moz.1:26, 3:22, Ef. 4:15, Jņ.14:6, 14:20, 17:17, Mt.13.nod., Mk.4.nod., Lk.8.nod., u.c.)Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com