Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Seniori talko sociālās aprūpes centrā „Zemgale“

Darāmā talciniekiem netrūka

Laikraksts Latvietis Nr. 750, 2023. g. 3. maijā
Ilona Bērziņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LSKA

Pēc labi padarīta darba talcinieki pulcējas kopīgai fotogrāfijai. FOTO Ilona Bērziņa.

No kreisās: AS „Delfin Group“ valdes locekle Sanita Zitmane un LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne. FOTO Ilona Bērziņa.

LSKA dāvātie soliņi SAC „Zemgale“ iemītniekiem kalpos ilgus gadus. FOTO Ilona Bērziņa.

Aprīlis ir Lielās talkas mēnesis, kad cilvēki visa Latvijā sakopj apkārtējo vidi pēc garā ziemas miega. Šopavasar jauna un skaista tradīcija – kopīga pavasara talka kādā no sociālās aprūpes institūcijām, dzimusi arī biedrībā Latvijas senioru kopienu apvienība (LSKA).

Vairāk kā četru gadu garumā, pateicoties LSKA lieldrauga AS Delfin Group ziedojumam, biedrība dāvājusi medicīnisko aprīkojumu un citas ikdienā nepieciešamās lietas dažādām sociālās aprūpes institūcijām visā Latvijā, taču šajā pavasarī seniori kopā ar AS Delfin Group darbiniekiem lēma sniegt palīdzīgu roku arī kāda pansionāta apkārtnes sakopšanā. Šogad izvēle krita uz Jelgavas novada sociālās aprūpes centru Zemgale Ozolniekos.

LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne teic, ka tā nebija nejaušība, jo biedrība jau iepriekš bija sarūpējusi pansionātam vairākus atpūtas soliņus, kuri nu izvietoti pie tās ieejas, turklāt ap SAC Zemgale esošā teritorija ir gana liela, un tās darbiniekiem pašu spēkiem visu sakopt tiešām ir grūti.

„Zemgales aprūpes centram ir jau 48 gadi. Mēs aprūpējam 256 iemītniekus un esam viens no lielākajiem aprūpes centriem Latvijā. Šodien esam priecīgi uzņemt daudz ciemiņus, kas atbraukuši palīdzēt sakopt mūsu dzīves vietu, lai mums būtu vēl jaukāk un vēl skaistāk dzīvot šeit, meža ielokā,“ saka SAC Zemgale direktore Zane Izkalna.

Talkotāju pulks ir tiešām prāvs, 14. aprīlī šeit pulcējās vairāk kā 40 seniori un AS Delfin Group darbinieki. „Gan pati daba, gan apkārtne šeit ir ļoti piemērota tādam kopīgam pasākumam. Gandarījums, ka esam sanākuši kopā, lai ieguldītu savus spēkus šīs apkārtnes uzpošanā, ir tiešām milzīgs. Šāda kopīga talka mums ir pirmo reizi, un ļoti ceru, ka ne pēdējo,“ teic Astrīda Babāne.

Arī AS Delfin Group valdes locekle Sanita Zitmane ir gandarīta ka šajā piektdienā bijusi iespēja mainīt ierasto darba vidi, būt tuvāk dabai, un visiem kopā paveikt labu darbu. „Piektdienas ierasti ir darbīgākās dienas nedēļā, un arī šī nav izņēmums,“ viņa saka.

Teritorija ap sociālās aprūpes centru ir skaista un sakopta, taču centra darbinieki smejas, ka darāmā talciniekiem netrūks. Jāiztīra mežmala, jānomazgā logi, jāpaplašina puķu dobes – palīdzīgas rokas noder visur. SAC Zemgale interešu pulciņa vadītāja Anita Savickas atzīst, ka vērojot, cik ātri no pērnajām lapām un citiem gružiem tiek atbrīvota mežmala un paveikti citi darbi, iespaids tiešām ir fantastisks. „Mēs nebijām iedomājošies, ka tik radoši, enerģiski un pretimnākoši tam visam var pieiet. Šī apkārtne vēl ilgi un dikti pieminēs šos fantastiskos talciniekus,“ teic Anita.

Pēcpusdienā, kad visi darbi ir pabeigti, LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja atgādina, ka talka Ozolniekos ievada ļoti darbīgu vasaru, kurai jau iezīmēts plašs veicamo darbu loks. Kā katru gadu, gaidāmi dažādi senioru sadraudzības braucieni. Ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apkaimju centra atbalstu LSKA arī šogad strādās pie Ukrainas bēgļu tālākas integrācijas mūsu sabiedrībā, turpināsies latviešu valodas pamatu mācīšana, kā arī sadraudzības pasākumi labākai latviešu un ukraiņu kultūrvides iepazīšanai. „Kamēr vien Ukrainā turpinās Krievijas nelietīgais karš pret šīs valsts mierīgajiem iedzīvotājiem, mūsu pienākums ir nebūt vienaldzīgiem un katram savu iespēju robežās sniegt viņiem mieru, sadraudzību un sapratni,“ saka Lilita Kalnāja. Viņa uzsver, ka kopējas ekskursijas un citi pasākumi ļauj labāk iepazīt vienam otru, tāpat arī savstarpējas sarunas kafijas pauzēs un pusdienās, par kuru nodrošināšanu ar savu finansējumu gādā AS Delfin Group.

Ne mazāk būtisks LSKA darbības virziens ir arī dažādi senioru izglītošanas pasākumi un semināri. „Visi šie projekti, visas šīs lekcijas vai nu daļēji vai pilnībā tiek atbalstīts no ziedotāja līdzekļiem,“Lilita Kalnāja.

Savukārt Sanita Zitmane norāda: „Atbalsts senioriem visā Latvijā ir nozīmīga un pastāvīga „Delfin Group“ sociālā iniciatīva, tādēļ kopā ar LSKA jau ilgstoši atbalstām seniorus gan finansiāli, gan arī ar citām aktivitātēm. Ilgstošās sadarbības mērķis kopā ir veicināt un uzlabot senioru dzīves kvalitāti un radīt arī iespējas ilgtermiņā.“

Ilona Bērziņa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com