Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Vītolu fonds

Sadarbība ar ziedotājiem Austrālijā 2023. gadā

Laikraksts Latvietis Nr. 778, 2023. g. 20. dec.
Vītolu fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Gada nogale ir laiks, kad mēdzam pārdomāt aizgājušos divpadsmit mēnešus, ar pateicību godinot tos cilvēkus, uzņēmumus un organizācijas, kas snieguši savu atbalstu Latvijas jauniešiem augstākās izglītības iegūšanā.

Vītolu fonda ziedotāju atslēgas vārds ir rīcība – tā ir stipra un ilgtspējīga. Mūsu ziedotājiem labdarība ir kā dzīvesveids. Ziedotājs Arnis Apsītis ir teicis: „Sliktā ziņa ir tā, ka visiem palīdzēt mēs nevaram, lai kā to vēlētos. Taču labā ziņa ir tā, ka katrs no mums var palīdzēt kādam, kam šis atbalsts ir vajadzīgs. Un kopā mēs varam palīdzēt daudziem. Un jo vairāk mūsu ir, jo lielākam skaitam jauniešu mēs varam palīdzēt.“ Ar stipru pārliecību apveltīti labdari spējuši pārkāpt neredzamo robežu un paveikt lielus darbus, novēlot dzīves laikā sapelnīto stipendijām Latvijā. Šogad Vītolu fonds saņēmis Jura Petričeka, Ainas Birutas Blake un Andra Priedīša testamentāros novēlējumus.

Mūsu stipendiātu zināšanu gaisma šogad degusi visspožāk ne tikai studiju ikdienas gaitās, bet arī zinātnē un pētniecībā. Lepojamies, ka stipendiātu studijas un eksāmenu rezultāti pierāda, ka izrādītā ziedotāju uzticība nav bijusi velta.

Lepojamies ar 5000 izskolotajiem stipendiātiem, kuru nākotnes plānos neietilpst laimes un bagātību meklēšana svešās zemēs. 98% no mūsu stipendiātiem ir palikuši Latvijā, veido savas ģimenes. Jau 7% no viņiem ir atgriezušies fondā, īstenojot fonda vēlējumu – „ar izglītību sasniegt dzīvē tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem” – un ziedojot Draugu stipendijai un dibinot savas stipendijas.

Skaitļi mūsu dzīvē nosaka gandrīz visu. Un, skatoties tajos, 2023. gads Vītolu fondā ir bijis darbīgs. 2023./2024. studiju gadā Vītolu fondam uzticēts administrēt 858 stipendijas, no kurām 277 ir Austrālijas ziedotāju dibinātas. Ziedojumi no Austrālijas šogad ir sasnieguši 21 235 EUR.

2023./2024. studiju gadā ar fondu kopā ir šādas stipendijas no Austrālijas: Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas, Andra un Daces Dārziņu, Beņķu-Rubeņu ģimenes, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), Daugavas Vanagu Kanberas nodaļas, Kanberas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes;

Kā arī piemiņas stipendijas: Visvalža un Māras Sniedzes, Latvijas Universitātes docenta Jāņa Fridrichsona, Mairas Zālītes-Turaids, Asjas un Berndta Everts, Māras Saulītes, Jāņa Spirēna, Gunāra Eižēna Bērzzariņa, Ginta Stīpnieka, Gunāra Šterna, Daugavas Vanagu vanadzes Marijas Ķeņģes, Raimonda Kraukļa, Edvīna Peniķa, Zeltītes Vizmas Kasparsones, Marijas Bindžas un anonīmās Austrālijas ziedotājas piemiņas stipendijas.

Vītolu fondā ir savijušies tūkstošiem cilvēku dzīvesstāsti, kas iedvesmo, dod padomu un neļauj padoties. Tie pārliecina, ka arī katrs no mums to var. Lai, gadam aizejot, mūs vieno atklāsme par tām bagātībām, kas rodamas mūsos pašos.

Paldies ikvienam, kurš iesaistās, līdzdarbojas, stāsta par mums saviem draugiem, ģimenei, kolēģiem! Jūs, ziedotāji, esat mūsu spēks un iedvesma turpināt darbu!

Mīļš paldies sadarbības partneriem – laikrakstam Latvietis un tā galvenajai redaktorei Ilzei Nāgelai, portālam latviesi.com un tā vadītājam Indulim Bērziņam, PBLA un tās vadītājam Jānim Andersonam, ar kuru palīdzību varam sasniegt lasītājus visā pasaulē!

Tavs Vītolu fonds
www.vitolufonds.lvAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com