Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


LAAJ prezidijs pārceļas uz Melburnu

Kopsapulce Kultūras dienu laikā

Laikraksts Latvietis Nr. 781, 2024. g. 10. janv.
Greims Andersons (Graham Anderson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

No kreisās sēž: Ingrīda Dārziņa, Anita Andersone, Sandra Dragūna, Sarma Strazda; stāv: Mārtiņš Bičevskis, Ieva Ozoliņa, Jānis Kārkliņš, Anda Banikos, Ināra Sīkā un Viktors Sīkais. FOTO no Anitas Andersones personīgā arhīva.

Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams pasniedza LAAJ prezidija priekšsēdei Skaidrītei Aguļēvičai ziedus un pateicās par viņas un  viņas valdes darbu. FOTO no Jāņa Dēliņa personīgā arhīva.

No kreisās: Iveta Leitase, Ilze Lībeka, kopsapulces vadītājs Juris Skābe, protokolētāja Rudīte Bērziņa un LAAJ prezidija priekšsēde Skaidrīte Aguļēviča. FOTO no Jāņa Dēliņa personīgā arhīva.

2023. gada 31. decembrī Melburnas Latviešu namā notikušajā sanāksmē Skaidrītes Aguļēvičas pēdējos 3 gadus vadītā komanda atbildību par Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) vadīšanu nodeva jaunajam prezidijam Anitas Andersones vadībā.

Aizejošā prezidija priekšsēde sveica dalībniekus, kuri bija ieradušies kā klātienē, tā zūmā. Mandātu pārbaudes komisija (Jānis Kārkliņš [Melburna], Andis Bērziņš [Adelaide] un Leks Strazds [Sidneja]), pēc delegātu pilnvaru izskatīšanas, sniedza savu ziņojumu. Pēc tam ievēlēja Juri Skābi par kopsapulces vadītāju, Rudīti Bērziņu par protokolētāju un Andi Bērziņu ar Leksi Strazdu par balss skaitītājiem.

Sekoja prezidija priekšsēdes iepazīstināšana ar Latvijas vēstnieku Austrālijā – Marģeru Kramu, kurš sirsnīgi pateicās Skaidrītei Aguļēvičai par LAAJ vadīšanu laikā, kad viņš bija pirmais Latvijas vēstnieks Austrālijā, un vēstniecības vārdā pasniedza viņai ziedus.

Skaidrīte Aguļēviča par savu amatā pavadīto laiku ziņoja ar Power Point prezentāciju, kura tika papildināta ar mutiskiem ziņojumiem no Reiņa Danča (priekšsēdes vietnieka), Mārītes Rumpes (sekretāres/informācija), Mairitas Antonas (kasieres), Ilzes Lībekas (Kultūras nodaļas vadītājas), Ivetas Leitases (Izglītības [Skolu un Ārpusskolas] nozares vadītājas) un priekšsēdes par Ilgas Vēveres darbu (arhīvs).

Pēc tam delegātu kopsanāksme LAAJ prezidija priekšsēdes amatā no 2024. gada 1. janvāra uz 3 gadiem apstiprināja (Melburnas Latviešu organizācijas apvienības (MLOA) izvirzīto kandidāti – Anitu Andersoni, kā arī apstiprināja citus prezidija locekļus. Prezidijs sastāv vēl no vicepriekšsēžiem no Austrālijas pavalstīm/teritorijas un Jaunzēlandes, un no sekojošām amatpersonām / nodaļu vadītājiem:

Jānis Kārkliņš: priekšsēdēs vietnieks un sekretārs; Anda Banikos – sekretāre; Linda Klūkas (Clucas) – kasiere; Sandra Dragūna – kultūras nodaļa; Brigita Ozoliņa –informācijas nodaļa; Iveta Leitase – Izglītības (skolu un ārpusskolas) nozare; Mārtiņš Bičevskis – saimniecības nodaļa; Ingrīda Dārziņa – Jaunatnes nodaļa.

Turklāt tika pieņemti / apstiprināti vēl šādi nozaru vadītāji un citi oficiālie amati: Sandra Dragūna – skaņu mākslas nozare; Sarma Strazda – tautas deju nozare; Ojārs Greste – tēlotāju mākslas nozare; Ieva Ozoliņa – teātru nozare; Anda Banikos – lietiskās mākslas nozare; Ilze Šēnberga – arhīva nozare; Viktors Sīkais – sporta nozare; Rudīte Bērziņa – „Public Officer“; Ināra Sīkā – revidente.

Tika pieņemtas rezolūcijas, lai nodrošinātu gludu finansiālās atbildības pāreju no iepriekšējā prezidija uz jauno prezidiju. Sapulces noslēgumā Anita Andersone izteica pateicību Skaidrītei Aguļēvičai un viņas komandai, reizē izklāstot dažas savas ieceres par LAAJ turpmāko virzienu, uzsverot, ka vīzija tiks veidota kopēji ar jauno prezidiju. Nākotnes darbības pārrunās tiktu ierosināta regulāra ziņošana LAAJ biedriem un Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu kopienām par LAAJ darbību, un publicējot rakstus latviešu medijos.

Anita Andersone pateicās kopsapulces vadītājam Jurim Skābem par prasmīgo sēdes vadīšanu un pārējām amatpersonām, kuras nodrošināja sekmīgu kopsapulces norisi AL59. Kultūras dienu izcilajā kultūras pasākumu nedēļā!

Greims Andersons
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com