Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ņujorkas latviešu koris

Gaišais un skaistais Adventes koncerts

Laikraksts Latvietis Nr. 782, 2024. g. 17. janv.
Dace Aperāne -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Ņujorkas latviešu koris un diriģente Laura Padega Zamura. FOTO Mārtiņš Putenis.

Vairāk nekā 40 gadus Ņujorkas latviešu koris ir bagātinājis Ņujorkas latviešu kultūras dzīvi ar savu Adventes koncertu, atskaņojot latviešu komponistu Ziemassvētku kantātes un dziesmas profesionālo orķestra mūziķu pavadījumā. Koris turpināja šo skaisto tradīciju 2023. gada 10. decembrī ar Adventes koncertu Debess atvērtos vārtos Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Jonkeru baznīcā. Pirms koncerta mācītājs Juris Saivars izteica sirsnīgu pateicību korim, diriģentei Laurai Padegai Zamurai un orķestra mūziķiem par sagatavoto koncertu un aicināja skatītājus nodziedāt korāli kopā ar koristiem.

Jau ar pirmo skaņdarbu, Pētera Aldiņa franču dziesmas Ziemas svētki nāk arandžiju korim un kamerorķestrim, koristi dziedāja ar degsmi un pacilātību. P. Aldiņa instrumentācijā, flautas un obojas pasāžas raiti vijās ar stīgu partijām; arfa un sitamie instrumenti piešķīra senās mūzikas gaisotni, kamēr kora skanējums bija līdzsvarots un gaišs, Lauras Padegas Zamuras smalkjūtīgajā vadībā.

Tālāk koncertprogrammā izskanēja trīs Ziemassvētku kantātes kuras koris bija pirmatskaņojis agrākos gados: Jāņa Lūsēna Zvaigžņu bērns, ar Valdas Moras, Veltas Tomas, Leona Brieža un Ilonas Leimanes dzejas vārdiem, Andra Sējāna O Antifoni, ar Vecās Derības Svēto Rakstu epitetu vārdiem latīņu valodā un Lolitas Ritmanes Kantāte Ziemassvētkos ar Lolitas Gulbes dzejas vārdiem. Kantātes veidoja ļoti harmonisku programmu, ko koristi, orķestra mūziķi un Laura Padega Zamura interpretēja ar dziļu muzikalitāti.

Jāņa Lūsēna kantāte Zvaigžņu bērns izcēlās ar liriskām melodijām un caurspīdīgu, krāšņu instrumentāciju kas skaisti papildināja koristu dziedājumus. Laura Padega Zamura no koristiem un orķestra panāca niansēti veidotus frāzējumus katrā no kantātes trīs daļām.

Sieviešu un vīriešu balsis bija labi saliedētas, gan kantātes unisona un arī daudzbalsīgās pasāžās. Otrajā daļā Tālās, dārgās skaņas, soprāna Annijas Dziesmas Teteres samtainie solo dziedājumi un Sarmas Dindzānes Van Sant silti nodziedātais alta solo, iejūtīgi izcēla Jāņa Lūsēna mūzikas un Veltas Tomas dzejas mistisko noskaņu. Ritmisku kontrastu sniedza kantātes trešā daļa – Zvaigznīte, sprikstīte, kurā izcēlās soprāni un alti, aizrautīgi dziedot Leona Brieža skanīgos dzejas vārdus ar ļoti teicamu dikciju.

Andra Sējāna kantāte O Antifoni bija koncertprogrammas visplašāk izvērstais opus. Tanī latīņu vārds „veni: nemitīgi atgriežas un ir kā sēkla no kuras komponists ir izveidojis it kā septiņas, atšķirīgas un tomēr radniecīgas, muzikālas meditācijas. Laura Padega Zamura ļoti veiksmīgi novadīja koristus un orķestri šajā muzikāli spēcīgajā, kā arī sarežģītajā partitūrā. Otrā daļa O Adonai īpaši palikusi atmiņā ar kora senatnīgiem dziedājumiem, kuri skanēja vitālā mijiedarbībā ar laikmetīgo klavieru un orķestra ritmisko pavadījumu. Kamēr ceturtajā daļā O Clavis David izcēlās tenora un basa nodziedātās pasāžas, piektajā daļā alts Sarma Dindzāne Van Sant un bass Pēteris Zārds aizkustināja ar saviem solo dziedājumiem.

Kantātes beigās aizkustināja arī koncertmeistares Unas Tones un otras vijolnieces Silvijas Padegas Grendzes izsmalcināti nospēlētās pasāžas.

Koncerta noslēgumā spoži izskanēja Lolitas Ritmanes Kantāte Ziemassvētkos, iesākot ar pirmās daļas Šonakt galveno melodisko motīvu, ko koristi plūstoši nodziedāja, pilnskanīgajā orķestra un klavieru pavadījumā. Lolita Ritmane ir izteikusies ka dzejnieces Lolitas Gulbes dzeja viņai ir tuvu pie sirds. Šajā trīsdaļīgajā kantātē, komponiste ir izcili atspoguļojusi mūzikas skaņās dzejnieces gaišo un tēlaino dzejas pasauli. Otrajā daļā Svētku vakars, soliste Arta Jēkabsone dzidri nodziedāja vārdus par zvaniņu kas skan zvaigžņājā, kamēr trešajā daļā Lūgšana, koris kopā ar solistiem Artu Jēkabsoni un Anthony Cortes-Ose iedvesmoja klausītājus ar ļoti skaistiem dziedājumiem par Betlēmes zvaigznes gaismas un mīlestības vēsti.

Koncerta beigās skatītāji nodziedāja Prieks pasaulei kopā ar kori un sumināja diriģenti Lauru Padegu Zamuru, Ņujorkas latviešu kora 34 dziedātājus, orķestra mūziķus un pianisti Ženiju (Jevgeņiju) Trukšu ar daudz siltiem aplausiem. Prieks bija patiesi liels par Ņujorkas latviešu kora gaišo un skaisto koncertu!

Dace Aperāne
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com