Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pārdomas Gavēņa laikā

Vienpadsmitais bauslis – Trešajai Tūkstošgadei kopš Jēzus Kristus dzimšana

Laikraksts Latvietis Nr. 788, 2024. g. 28. febr.
Raimonds Sokolovskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

„Veltījums“. Autori R.S.&AI Imagine. Pulksteņa rādītāja virzienā sākot no augšas secīgi: Jaunais Laiks, Islams, Dabas reliģijas, Jūdaisms, Kristietība, Ēģiptoloģija, Hinduisms, Budisms. FOTO R.S.&AI Imagine.

Kas ir 11. bauslis Trešajai Tūkstošgadei AD?

11. bauslis – Trešajai Tūkstošgadei AD skan tā: „Otrajā tūkstošgadē vadošā loma cilvēka Liktenī bija pūlim. Trešajā tūkstošgadē vadošā loma cilvēka Liktenī būs cilvēka personībai, viņa/s DVĒSELEI. Dabiski, ka šāda pāreja visiem kopīgi nenotiks uzreiz.“

Filozofiskās nostādnes – kā izpildīt 11. bausli Trešajai Tūkstošgadei?

Principā, lai izpildītu 11. bausli, vēlams ieklausīties savā sirdsapziņā + labi orientēties vai vismaz iepazīties ar 10 baušļiem. To būtība visspilgtāk ilustrēta Civilizācijas Lielajos Tekstos, kā rietumos Bībelē, austrumos Vēdās, u.c. Bet arī tautu folklorā, kā Latvju Dainas u.c.

  1. Principā, lai izpildītu 11. bausli, var arī vienkārši sekot Laikmeta Garam. Jaunā Laikmeta Gars (zem Ūdensnesēja/s zīmes Zodiakā, The Aquarian Age) pati par sevi:
    • A. dod 11. Bausli
    • B. ved un vada uz Civilizācijas Lielo Tekstu sludināto ticības, mīlestības, gudrības un morāles vērtību kultivēšanu individuāli un sociāli.
  2. Principā, to pašu nevar teikt par iepriekšējo Laikmetu Garu. Tāpēc sacītais šai sakarā, var tikt uzņemts ar zināmu skepsi. Tomēr, labi orientējoties vai vismaz iepazīstoties ar Jaunā Laikmeta Gara ideoloģiju, paši var izdarīt secinājumus. (Skat.refer.)
  3. Principā, tas par ko iepriekšējā tūkstošgadē Cilvēce tikai sapņoja, to šodien un turpmāk Cilvēce dara un darīs.

Nemainīgās nostādnes – Ticība Cerība Mīlestība

Ticība uz Dievu, cerība uz sevi, mīlestība uz tuvāko – tieši tā mums māca Cilvēces Lielie Skolotāji. Bībelē apustulis Pāvils saka: „Tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība, šās trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība.“ (1.Kor.13:13) „Jo baušļi: tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs iekārot un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šinī vārdā, proti: mīli savu tuvāko kā sevi pašu.“ (Rom.13:9). Tas ir Vienpadsmitā Baušļa izskaidrojums.

Pilnīgi ticēt var tikai Dievam Tam Kungam. Jau Ābrahāms: „ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību.“ (Gal.3:6). Pat sev nevar pilnīgi ticēt, var tikai labākajā gadījumā uzticēties: „Es varētu arī uzticēties miesai. Ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk,“ saka apustulis Pāvils.(Fil.3:4).

Pašlaik visā pasaulē notiek garīgie procesi, ko dēvē par Jauno Laiku (New Age, angl.). Tiek žēlastībā dota Patiesības nākamā dispensācija visai Cilvēcei. Tā aptver uz Zemes filozofiju, reliģiju, mākslu, zinātni un politiku. Jaunais Laiks ir nevis jauna reliģija, bet Kosmiski-daudzdimensionāli-enerģētiski-garīgi-fiziska jauna realitāte, kura patreiz iestājas uz Zemes. Šodien Cilvēka apziņa uz Zemes izplešas vispusīgi, un tā rezultātā cilvēks masveidīgi sāk apzināties savu daudzdimensionālo dabu, sadarbi ar Radību, savu Izcelsmi, patieso vēsturi un Gaišo Nākotni, uz kuru Civilizācija dodas – gan virs Zemes, gan Visumā. To visu sekmē – Jēzus mācība, darbi, vārdi, sēkla, un spēki, ko Debesu Tēvs žēlastībā dod caur Svēto Garu. Tas nodrošina Cilvēces tālāko attīstību gan uz Zemes gan Universā.

Teoloģiskās nostādnes Jaunajam Laikmetam

Ir viedoklis, ka Jaunā Laikmeta vidū – ap 3000 gadu, uz Zemes rodas jauna reliģija, kurā ir Viens Dievs. Tā ir piecu Lielo Reliģiju dabisks apvienojums + Laiks. Bībelē mēs lasām, ka Eņģelis saka: „Laika vairs nebūs, bet septītā eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā Viņš to ir pasludinājis Saviem kalpiem praviešiem. (Atkl.10:7) Resp., Cilvēce sāks apzināties Laika dabu. Būs pirmie mēģinājumi transportācijai Laikā. Sākumā neveikli un tikai informatīvi. Vēlāk arī fiziski, un ar cilvēku pārvietošanu Laikā. (Skat.ref.)

Savukārt, caur praviešiem un viedajiem celtās piecas Lielās Reliģijas uz Zemeslodes, – Hinduisms, Budisms, Jūdaisms, Kristietība un Islams – izsaka piecus noslēpumainus spēkus, kas ieguldīti un dus Cilvēka organismā.

Katra Reliģija dod iniciāciju atsevišķa Spēka modināšanai Cilvēces Apziņā, kas īstenojas Laikmetu gaitā – samērā īsā vēsturiskā kontekstā. Tāpēc šo reliģiju mehāniska savienošana (pretēji dabiskai) nav nepieciešama, un tāds arī nav šo spēku uzdevums. Pietiekami, ka atsevišķos Zemes reģionos, ko sauc arī par Egregoriem, tiek aktivizēti atsevišķie Spēki. Visvairāk tas redzams pie reliģiju sadalījuma pa valstīm. Kad tas īstenojas, tad caur Vienoto lauku (unified field, angl.) kā arī globalizāciju jeb Rietumu un Austrumu sintēzi u.t.t, tas arī pakāpeniski apņem visu Cilvēci.

„Jo ir rakstīts: tik tiešām, ka Es dzīvoju, saka Tas Kungs, Manā priekšā lieksies visi ceļi, un visas mēles atzīsies Dievam.“ (Rom.4:11)

„Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals,“ saka Tas Kungs. (Atkl.22.)

Un „Redzi, visu Es daru jaunu,“ saka Tas Kungs. (Atkl.21:5)

Tik daudz par Jauno realitāti šoreiz.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

(referencēm skat.: laikrakstā Latvietis Nr.780 rakstu „Jaunais Laiks ir Patiesības nākamā dispensācija“, kā arī TopRaksti.lv „Ar ko atnākušais Ūdensvīra laikmets atšķiras no nesen aizvadītā Zivju laikmeta? Ko principiāli jaunu tas dos mums, cilvēkiem?“, skat.arī Bruce Goldberg „Past Lives, Future Lives Revealed“ – nodaļu „The Next Thousand Years“, Dr.Michael Newton „The Journey of Souls“, Dr. Dolores Canon „They Walked with Jesus“, Dr.Brian Weiss „Only Love is Real“, un arī James Gilliland ECETI, Matīss Barkovskis „wwwMieraMāksla“, un arī agrīnos autorus kā Nicholas Roerich, Rudolf Steiner, Arthur Powell, Annie Besant, Geoffrey Hudson; Bībelē skat. par Cilvēka Radīšanu 1.Moz.1:26, 3:22, Bībelē par Jauno Cilvēku Rom.6:6, Ef. 4:15, Ef.4:22-24, 1.Kor.15:47-49, 2.Kor. 2-4 nodaļas, Jņ.14:6, 14:20, 17:17, kā arī Mt.13.nod., Mk.4.nod., Lk.8.nod. u.c., skat. arī Rigveda, Upanišada, Bhagavad Gita, Korāns, Torah, Dhammapada, Sutras, Latvju Dainas, u.c.)Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com