Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagu Centrālā valde

Ko tā ir veikusi 2023. gadā?

Laikraksts Latvietis Nr. 789, 2024. g. 6. febr.
Ieva Freinberga -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

DVCV pārstāvji Okupācijas Muzeja jubilejā. FOTO Aivars Sinka.

Legionāru pīšļu atrakšana Kurzemes kauju laukos. FOTO Aivars Sinka.

Jaunā piemiņas parka atklāšana Lestenē. FOTO Aivars Sinka.

Jaunuzstādītais bunkurs Lestenē. FOTO Aivars Sinka.

Audžu ģimeņu sarīkojums Brīvdabas muzejā. FOTO Aivars Sinka.

Leģionāru piemiņas dienas sarīkojumi.

Tradicionālie darbi

Vispirms jāmin ikgadējie tradicionālie darbi, bez kuriem DV CV darbība nebūtu iespējama.

Pirmkārt, tās ir sēdes, kurās izvērtē paveikto un nosprauž jaunus plānus: ikmēneša DV CV Prezidija sēde; katru trešo mēnesi – attālināta DV CV sēde; katru gadu – vislielākais DV CV notikums – Centrālā valdes klātienes sēde, kas 2023. gadā notika pēc Jāņiem. To sāka ar sapulci Lestenē, kurai sekoja intensīvas trīs dienas Liepājā. Piedalījās ne tikai valde un prezidijs, bet arī daudz dalībnieku no DV zemēm un prāvs skaits DV Latvijā biedru. Svarīgs lēmums bija turpmāk katru otro gadu rīkot DV CV klātienes sēdi Latvijā.

Veiksmīgi gadu no gada rit arī praktiskie darbi: katra mēneša pēdējā trešdienā Slokas ielas īpašumā, Rīgā, notiek zāļu dalīšana. Tā kā šajā procesā piedalās arī DV CV Pārstāvniecības darbinieces, tad iespēju Slokas ielā tikties gan ar viņām, gan arī DV Latvijā biedriem izmanto DV CV priekšsēdis Aivars Sinka.

DV CV Pārstāvniecības darbinieces Anna Šņuciņa un Evita Urmane turpina savu vienreizēji labo darbu, vadot DV palīdzības atbalstu daudzbērnu un audžu ģimenēm, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tāpat arī tiešo atbalstu leģionāriem, kuri vēl ir mūsu vidū. Viņas koordinē DV CV kontus un finanses. Pateicību pelnījusi arī Pārstāvniecības valde, kas Māra Slokenberga vadībā visu šo darbu padara iespējamu.

Diemžēl 2023. gadā DV CV ir zaudējis mīļus draugus. Starp tiem – leģionārs Edgars Skreija, Latviešu Nacionālo karavīru un Lestenes biedrības goda priekšnieks; Juris Augusts, DV goda priekšnieks; Laimonis Ceriņš – leģionārs un Daugavas Vanagu Fonda Lielbritānijā goda priekšnieks un ilggadējais darbinieks. DV CV ir pateicīga par viņu cīņu un darbiem un ir lepna, ka tai ir bijuši tādi draugi!

2023. gadā ir notikušas divas izmaiņas DV CV sastāvā: DV ASV otrais loceklis Centrālajā valdē ir Mārtiņš Stāks, kurš ienāca Ivara Zušēvica vietā; un Karolīne Zobens-East ir ienākusi DVF pārstāves Daces Dundures-Kluces vietā. DV CV par lielo darbu teic paldies Ivaram un Dacei un sveic savā vidū Mārtiņu un Karolīni! Valdes un prezidija rosību 2023. gadā, īpaši saistībā ar veiksmīgo DV CV sēdi Liepājā, uzteic arī DV CV priekšsēdis Aivars Sinka.

Spraigi strādāts

Lai sekmētu DV mērķu sasniegšanu, DV CV 2023. gadā ir spraigi strādājusi katru mēnesi

Gada svarīgo notikumu vidū ir neskaitāmas DV CV pārstāvju un DV CV priekšsēža Aivara Sinkas tikšanās gan ar DV biedriem zemju sapulcēs, gan pasaules latviešu organizāciju un Latvijas valsts amatpersonām; dalība DV svarīgās atceres dienās, konferencēs, raidījumos un filmās; organizēti sarīkojumi; raksti masu medijos un diskusija Valsts prezidenta kancelejā par Latvijas valsts attieksmi leģionāru jautājumā.

DV CV ir saņēmis pateicības rakstu par Ziemassvētku paciņām no Kosovā dienējošiem Latvijas karavīriem – par to paldies DV CV prezidija kasierei Asjai Ramatei!

Sākta jauna DV tradīcija – Rātsnama sapulces, kur pasaules DV biedri online var piedalīties un uzdot jautājumus DV vadībai.

Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai sagatavots un nosūtīts DV viedoklis saistībā ar leģionāru pieminekli Stāvstrops Latvijas brīvībai Zedelgemā, Beļģijā; šajā sarežģītajā jautājumā DV CV turpina cieši sadarboties ar Okupācijas muzeju.

„Jūnijā bija mans gada interesantākais piedzīvojums,“ stāsta DV CV priekšsēdis Aivars Sinka. „Ar prezidija locekli Egonu Piķeli un diviem Latvijas vēsturniekiem Valdi Kuzminu un Jāni Tomaševski nedēļu pavadījām, apbraukājot kaujas laukus, kur 1945. gada janvārī un februārī Pomerānijā, Polijā, cīnījās Leģiona 15. divīzija. Tūkstošiem latviešu karavīru mirstīgās atliekas palikušas Polijas kara laukos vācu vai padomju kapos. – Lai kādu dienu mēs viņus varētu atvest atkal mājās!“

Tāpēc ļoti nozīmīgs ir aizsardzības ministres parakstītais līgums ar Lestenes biedrību. Kopēja sadarbība ar valsts institūcijām, kas agrākos gados nevēlējās cieši iesaistīties Lestenes vai leģionāru jautājumos, ļoti palīdz sasniegt DV mērķus. Tāpat Saeimas komisijas sēdē likti kopēji pamati Lestenes likumam, kas nodrošinās turpmāku valsts iesaisti Lestenes kompleksā. Tukuma novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar būvfirmu par Lestenes muzeja būvi. Kultūras ministrijas ziedotie 100 000 eur sedz pirmo būvdarbu posmu. Lestenē sākti jaunā muzeja būvdarbi. Un decembrī Latvijas Republikas Saeima pirmajā lasījumā bez iebildumiem pieņēma Lestenes likumu, kuru uzrakstīt palīdzēja arī DV un Lestenes biedrības pārstāvji.

Apkopojot visu 2023. gadā paveikto, DV CV priekšsēdis Aivars Sinka uzsver: „Dzīvot Latvijā un strādāt kopā ar DV biedriem un nodaļām ir skaisti! Esmu gandarīts un sajūsmināts par veiksmīgo DV CV sēdi Liepājā. Esmu arī sajūsmināts par labo sadarbību kas notika 2023. gadā ne tikai DV līmenī, bet arī ar citām patriotiskām un labdarības organizācijām, pašvaldībām un ministrijām!

Lestenē kopā ceļam memoriālu, muzeju un ekspozīciju, kur Daugavas Vanagu vārds atskanēs vēl daudzus gadu desmitus. Lūdzu pasaules DV zemes, nodaļas, apvienības, kopas un biedrus pēc iespējas atbalstīt šo darbu. Pēdējais gads ir bijis ļoti aktīvs, un es ceru, ka tāpat arī būs 2024. gadā. Ar 2024. gadu iesākam jaunu trīs gadu posmu DV CV. Lai mums visiem veicas! Daugavas vanagi, sasauksimies!“

Ieva FreinbergaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com