Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Leģiona dienas atcere Melburnā

Divi piemiņas sarīkojumi

Laikraksts Latvietis Nr. 790, 2024. g. 13. martā
Ilze Ābele -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Karoga ienešana. Pašā labā pusē DVMN priekšsēdis Jānis Kārkliņš. FOTO Ilze Ābele.

Jaunie biedri Andrejs Lazdiņš un Daina Jārdlija (Yardley). FOTO Ilze Ābele.

Melburna_Legions_3

Prāveste Helga Jansone. FOTO Ilze Ābele.

Piemiņas pasākums Foknera kapsētā. FOTO Ilze Ābele.

Sestdien, 2. martā, Melburnas Daugavas Vanagu mītnē Daugavas Vanagu Melburnas nodaļā (DVMN) tika noturēta Leģiona dienas atcere pirms parastām vanadžu pusdienām.

Iesākām ar karoga ienešanu un vienoti nodziedājām Dievs, svētī Latviju. Pēc prāvestes Helgas novadītās lūgšanas, mums bija prieks uzņemt divus jaunus DV biedrus – Dainu Jārdliju (Yardley) un Andreju Lazdiņu. Andrejs nolasīja Daugavas Vanagu solījumu, kamēr abi bija uzlikuši rokas uz DV karoga.

DV Melburnas nodaļas priekšsēža vietniece Ilze Ābele apsveica abus un pasniedza abiem biedru nozīmi un ziedus. Daina jau pirms uzņemšanas DV ilgus mēnešus bija strādājusi kā saimniece vanadžu pusdienās.

DVMN priekšsēdis Jānis Kārkliņš uzrunāja klātesošos, pastāstot par leģionu un tā cīņām. Jāņa uzrunu var lasīt citur laikrakstā, kopā ar īsu konspektu par video, ko mēs visi skatījāmies. Tajā redzējām vēsturnieka Valda Kuzmina stāstījumu ar powerpoint attēliem un ilustrācijām par Lestenes projektu – par muzeja iecerēm un būvēšanu. Projekts ir ieteicams un būs pirmklasīgs muzejs un mācību spēks Lestenē.

Žēl, ka tik tehniski un gari tas bija un bija diezgan cītīgi jāieklausās, lai turētos līdzi latviešu valodas ātrumam. Daudzi mūsu klātesošie izteicās, ka par garu un grūti saprast. Jā, patiesi mūsu spējas noturēt uzmanību ir samazinājušās, un to mums jāņem vērā. Daži punkti, kas stāstā tika pieminēti, ļoti aizkustināja, jo līdz asarām pacēla guļošās atmiņas.

Kopīgi nodziedājām Daugavas Vanagu dziesmu, un klusumā karogs tika iznests.

Sekoja ļoti garšīgas 3 kursu pusdienas. Pateicamies mūsu saimniecēm: Koi Nemīro, Ingrīdai Houkai (Hawke) un Dainai Jārdlijai. Esam ļoti pateicīgi virtuves jaunajām palīdzēm – Diānai Miķelsonei un Melānijai Brunnerei, kā arī visiem parastajiem palīgiem. Pateicība arī Ingai Dragūnai par fotogrāfijām. Bez palīga spēkiem mēs nevarētu iztikt.

Sestdien, 9. martā, plkst. 11.00 Foknera (Fawkner) kapsētā pie karavīra pieminekļa notika svētbrīdis prāvestes Helgas vadībā. Tur mēs godinājām mūsu tautas varoņus – gan mūžībā aizgājušos, gan vēl esošos leģionārus, kā arī nezināmo zaldātu ar lūgšanām, pateicības vārdiem, vaiņagu un ziedu nolikšanu. Bija labi tur redzēt atbalstītājus, kuri kuplināja mūsu skaitu.

Ilze Ābele,
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com