Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


RTU vizīte Melburnā

Jaunieši izrāda interesi par studiju iespējām Latvijā

Laikraksts Latvietis Nr. 791, 2024. g. 20. martā
Anita Andersone -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ_LJAA_LIAA_ML

Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskās partnerības nodaļas vadītāja Laura Štāle. FOTO Anita Andersone.

RTU prorektora vietnieks starptautiskajā darbā prof. Igors Tipāns. FOTO Anita Andersone.

No kreisās: LIAA pārstāvniecības Austrālijā vadītāja Sabīne Kazaka, Ingrīda Dārziņa. Ekrānā redzami attālinātie dalībnieki. FOTO Anita Andersone.

Daugavas skolā. No kreisās: Prof. Igors Tipāns, Laila Rozīte, Amelia Karantjera, klases audzinātāja Lilita Lauriņu, un Laura Štāle. FOTO Anita Andersone.

Pie Melburnas Latviešu nama vārtiem. No kreisās: Prof. Igors Tipāns, Sabīne Kazaka, Ingrīda Dārziņa, Anita Andersone, Laura Štāle. FOTO Kaija Lārmane.

Šī gada 8. un 9. martā Melburnā viesojās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāvji. RTU Starptautiskās partnerības nodaļas vadītāja Laura Štāle un prorektora vietnieks starptautiskajā darbā prof. Igors Tipāns bija ieradušies Austrālijā, lai piedalītos APAIE 2024 (Asia-Pacific Association for International Education) konferencē, kas šogad norisinājās Pertā. Pateicoties Latvijas vēstniecībai Austrālijā, tika ierosināta RTU vizīte arī Melburnā, iekļaujot tikšanos ar Melburnas universitātēm un semināru tautiešiem. Izveidojās kopdarbība starp Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), Latviešu Jaunatnes apvienību Austrālijā (LJAA), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un LV vēstniecību Austrālijā.

Vizīti pie Melburnas izglītības iestādēm 8. martā organizēja Sabīne Kazaka, LIAA pārstāvniecības Austrālijā vadītāja, tiekoties ar pārstāvjiem no Melburnas Karaliskā Tehnoloģiju institūta universitātes (RMIT), lai veicinātu sadarbību starp universitātēm tehnoloģijas, inženierijas un kiberdrošības sektoros.

Nākamajā dienā, 9. martā, Melburnas Latviešu namā tika rīkota tikšanās ar tautiešiem. Sarīkojumā bija pulcējušies ap 20 tautiešu no Melburnas un arī citviet Austrālijā, ieskaitot no Sidnejas un Kanberas, kā klātienē, tā attālināti. Apmēram puse bija jaunieši, kuriem interesēja uzzināt par ārvalstu studentu iespējām Latvijā. Piedalījās arī LAAJ Izglītības (Skolu un ārpusskolas) nozares vadītāja Iveta Leitase.

Semināru atklāja Ingrīda Dārziņa, LAAJ Jaunatnes nodaļas vadītāja / LJAA Melburnas nodaļas pārstāve, sveicot viesus no Latvijas, tālāk dodot vārdu LV vēstniekam Austrālijā Marģeram Kramam.

Sekoja Latvijas viesu prezentācija, izklāstot plašās studiju iespējas, kā arī prezentējot RTU Ķīpsalas studentu pilsētiņas starptautisko vidi. Pēc semināra RTU pārstāvji un semināra dalībnieki turpināja sarunas neformālā gaisotnē Melburnas Latviešu nama kafejnīcā. Melburnas „mājinieki“ izmantoja šo iespēju, lai iepazīstinātu viesus ar Latviešu nama telpām un tur notiekošo darbību. Nama apskate tika ievadīta pirms sarīkojuma, Sabīnes Kazakas uzraudzībā, un turpinājās pēc sarīkojuma, viesiem izrādot interesi arī par skolu. Linda Rozīte, skolas jaunā līdzvadītāja, izrādīja Daugavas skolas telpas un iepazīstināja ar skolas nodarbībām.

Viesi izrādīja patiesu prieku par Latviešu nama plašumu un daudzveidīgo rosību, ar interesi pētot vēsturiskās fotogrāfijas par Nama sākuma gadiem un telpu paplašināšanu, kuras redzamas pie Namā sienām. Skolas absolventu klašu foto galerija Daugavas skolas Braitona ielas telpu gaitenī atstāja uz viesiem iespaidīgu pārskatu par mūsu sabiedrību vairāku paaudžu pārsegumā. Īpašu jautrību izraisīja spontānā „futbola“ nodarbība profesoram ar Sagatavošanas klases audzēknēm, Lailu Rozīti un Ameliu Karantjeru, apmeklējot audzinātājas Lilitas Lauriņas klases telpu.

Šķīrāmies no viesiem ar siltumu sirdīs. Novēlam, lai iedibinātās profesionālās saites ar mācību iestādēm Austrālijā attīstītos un lai izdīgtu arī kāda Austrālijas latviešu studenta sēkliņa Rīgā!

Vislielākā pateicība par šīs dienas veiksmīgo pasākumu pienākas Ingrīdai Dārziņai. Īpaša pateicība vēl Jānim Kārkliņam un Markum Rolavam par tehnikas aprūpi, un Sabīnei Kazakai par pārrunu moderēšanu un atbalstu vizītes veidošanā. Ir liels prieks par sekmīgo kopdarbību starp LAAJ, LJAA, LIAA un LV vēstniecību Austrālijā!

Anita Andersone,
LAAJ prezidija priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com