Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pārdomas Lieldienu laikā

Seno laiku astronauti

Laikraksts Latvietis Nr. 791, 2024. g. 20. martā
Raimonds Sokolovskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Jēzus un Valstības kalpi/ones. FOTO R.S.&AI Imagine.

„Un notika, kad cilvēki sāka vairoties virs zemes un tiem dzima arī meitas, tad Dieva dēli vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un tie ņēma tās sev par sievām...Tanīs dienās milži bija zemes virsū, arī pēc tam, kad Dieva dēli bija gājuši pie cilvēku meitām un tās bija dzemdējušas bērnus...“ (Bībele, I Moz.6)

Kas ir šie Dieva dēli? No kurienes tie nākuši? Bībeliskais konteksts liek domāt, ka tie nav bijuši regulārie Zemes iedzīvotāji, jo par iezemiešiem runājot, tiek lietots jēdziens zemes cilvēki vai cilvēku meitas. Šeit aplūkosim tikai īsumā.

Varētu pirmkārt secināt, ka ar Dieva dēliem apzīmētas būtnes, kas vienā vai otrā veidā nākušas no debesīm, jo saskaņā ar seniem priekšstatiem, Dievs mājo debesīs.

Otrkārt, tām ir jābūt attīstītām būtnēm, jo Bībeles senvalodā savienojot kādu ar vārdu dievs – nozīmē to raksturot kā dievišķu un dievišķām kvalitātēm pildītu. Atcerēsimies, ka Jaunajā Derībā jēdzienu Dieva Dēls attiecina uz pašu Jēzu. Pie tam jāņem vērā, ka tie nevarētu būt eņģeļi, par ko te ir runa, jo nez vai eņģeļi klasiskā izpratnē varētu ņemt sev zemes sievietes par sievām. Arī mūsdienu teoloģija to aizrāda, atsaucoties uz Jēzus sacīto (Mt.22:30), ka eņģeļi neprecās.

Ņemot to visu vērā, interesi izraisa uzskats, ka šai senajā tekstā varētu būt runa par attīstītām būtnēm, kas nākuši no Kosmosa. Jeb – dievišķie astronauti. Būdami pietiekami līdzīgi zemes cilvēkam, lai stātos ar to intīmās attiecībās un ar sekmīgu grūtniecības rezultātu.

Treškārt. Tiek pretnostatīts – Dieva dēli un cilvēku meitas. Tātad tas ir bijis ne vien iespējams un sekmīgi, bet pat tiek īpaši izcelts viņu augļa cildenums un diženums. Tiem dzima „varoņi, kas bija senlaikos, vīri ar vārdu“ (I Moz.6). Šādas norādes, kur kādas debesu civilizācijas pārstāvji ir piedalījušies ar savu ģenētisko materiālu zemes civilizācijas veidošanā, ir sastopamas daudzos antīkos avotos, to skaitā senajā Ēģiptē, Grieķijā, Indijā un Japānā.

Lielās Lācenes dēls

Zīmīgs šai sakarā ir arī latvju teikas varoņtēls Lāčplēsis. Par viņa izcelsmi runājot, paceļas interesants jautājums: vai teiksmainā Lāčplēša persona patiesībā varētu būt atainota kā latvju vīra un Lielās Lācenes zvaigznāja meitas dēls? Nevis burtiski meža zvēra – lācenes, kā lasām senajā tekstā, bet gan tur sacītais būtu saprotams metaforiski, resp., – ar to faktiski norādot uz Lielās Lācenes zvaigznāju (Ursa Major lat., Great Bear angl.). Viņa stiprums un spējas dzirdēt savu tautu taču iezīmē dievišķu kvalitāti! Tādā gadījumā tas ieņemtu ļoti saprotamu un atbilstīgu vietu arī pasaules tautu tradīciju buķetē. Gan grieķu mitoloģija, gan Ziemeļamerikas iedzimto teikas fascinējoši līdzīgi runā par viešņām uz Zemes tieši no Lielās Lācenes zvaigznāja – ar identiskiem rezultātiem. Piemēram, Ziemeļamerikas indiāņu cilts Apači virsaitis tiek tā arī saukts: Lielās Lācenes dēls, ar to aizrādot uz savas cilts antīko un debešķīgo izcelsmi – cilts, kas savas iezīmes guvusi Kosmisko ciemiņu vizitācijas laikā uz Zemes. Daudzas senās tautas ataino savus varoņus par debesu dievietes un zemes cilvēka mīlestības atvasēm. Kā jūs domājat, cienījamo lasītāj? Varbūt šī latvju teika arī tieši tāpat norāda, ka mūsu senā bāleliņa un debesu dievietes mīlestības dēla Lāčplēša spēku iemieso visa latvju tauta! Tas arī saskan ar Bībeles vārdiem par senlaikiem: „Tie bija varoņi, vīri ar vārdu!“ Tāds ir mūsu Lāčplēsis.

Visuma Civilizāciju estafete

Ir viedoklis, ka pašlaik, kad mēs iesoļojam Kosmosa pētniecības ēras rītausmā – Debesis mūs uzlūko kā jaunākos ģimenes locekļus, bet topošus solīdus partnerus. To vienā vai otrā veidā pauž arī Lielās Reliģijas. Kā arī mūsdienu pētījumi. Un kādudien – nu jau vairs ne tik tālā nākotnē – arī mums tiks uzticēts nest civilizāciju citiem, un sniegt palīdzību tiem, kas atrodas uz zemākas

attīstības pakāpes nekā mēs. Jo tāds ir iekārtojums Dabā. Tad, mēs tiksim dēvēti par skypeople (tie, kas nākuši no debesīm), un viņu vecajie mācīs savai tautai – tas, kas pie mums nācis, – ir Cilvēks.

Kādi mēs tad būsim? Vai nesīsim saviem jaunākajiem brāļiem un māsām kultūru un civilizāciju? Ufoloģijā pastāv uzskats, ka viena šāda jauka planēta – Berdona, jau ar saviem iedzīvotājiem tiek gatavota mūsu vizitācijai. Berdonieši pašlaik iet cauri apmēram tai attīstības pakāpei, kāda mums bija Viduslaikos. Tie jau ir informēti, ka pie viņiem ieradīsies Cilvēks no Zemes – pēc nepilniem 500 gadiem, lai sekmētu viņu tālāko attīstību. Tie ir iepazīstināti ar mūsu izskatu un jau rada vietējās reliģijas šai sakarā un attēlo mūs uz savām ikonām. Tie uzticīgi gaida mūs un gudro, kā vajadzētu uzvesties, kad ieradīsimies...

Jo Zemes cilvēka Liktenis ir – pievienoties Apdzīvotajam Universam Mierā. To kristietībā varētu izteikt jēdziens – debesbraukšana.

Kristus ir Augšāmcēlies!

Pēc Savas dzīves zemes virsū kā vienam no zemes cilvēkiem, pēc Savas mācības pasniegšanas un žēlastības līdzekļu iestādīšanas (kas paredzēti visām tautām uz Zemes), Viņš atgriezās pie Tēva. Pēc Savas Krusta nāves un Augšāmcelšanās, daudzkārt parādījies ticīgajiem un sekotājiem, un būdams miesā, Viņš solījās atgriezties. Pēc atvadīšanās Kalnā, kur Viņš tika uzņemts/uzcelts debesīs, Viņš attālinājās no Zemes, palikdams Garā mums arvien tuvāks. Un pēc atgriešanās pie Debesu Tēva, Viņš ir sūtījis un sūta Svēto Garu, kas no Tēva izriet – mums uz Zemes stiprinājumam, svētībai un Debesu Valstības uzcelšanai Zemes virsū. Tādējādi mēs neesam palikuši bāreņi, bet šis Dieva Dēls, kurš ir sēdies pie Tēva Labās Rokas, valda visiem ticīgajiem par iepriecu un palīgu.

„Un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.“ (Mk.16.n.)

Trīsvienīgajam Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos! Āmen.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

(Bībelē sk. Ecehiēla I nodaļu, I Moz.6:1-4, Mk.16:20, Atkl.19:10 u.c., kā arī Dr. Dolores Cannon „Three Waves of Volunteers“, Dr.Steven Greer CSETI, James Gilliland ECETI, Matīss Barkovskis www.MieraMāksla, un arī uz Youtube – History Channel „Ancient Astronauts“ un tēmas ilustrācijai filmas „Star Trek Into Darkness – Opening Scene“, u.c.)Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com