Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Redakcijā

Gatavība

Laikraksts Latvietis Nr. 795, 2024. g. 17. apr.
Gunārs Nāgels -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

1937. gada 23. marta „Valdības Vēstnesis“. „Instrukcija patvertņu ierīkošanai dzīvojamās ēkās aizsardzībai pret uzbrukumiem no gaisa.“.

Sveicināti, lasītāji!

Valsts civilās aizsardzības plāns ir garš dokuments, kuru var lasīt https://likumi.lv/ta/id/317006-par-valsts-civilas-aizsardzibas-planu. Tur ir iekļauti „35 iespējamie apdraudējumi, kurus atbilstoši katastrofas riska novērtēšanas metodikai apzināja katastrofas pārvaldīšanas subjekti.“ Plānā arī ir uzskaitītas 14 valstis, ar kurām ir noslēgti Starpvalstu nolīgumi sadarbībai katastrofas novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā. Tostarp arī ar Krieviju un Baltkrieviju.

Plānā ir daudzi uzdevumi, kuri jāizpilda ar atšķirīgiem termiņiem. Piemēram – Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra infrastruktūras izveidošana (izpildes termiņš 2024. gads), Nepieciešamo mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu, to skaita un uzdevumu noteikšana nozarēs un pašvaldībās (2025. gads).

Piemēri ņemti no Plāna 33. pielikuma – Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā. Tagad aktuāls ir kļuvis jautājums par patvertnēm. Tās ir daudz minētas Plānā, bet neliekas, ka tiek uzskatītas par sevišķi steidzami vajadzīgām.

Daži Plānā noteiktie pasākumi un to izpildes termiņi: Normatīvā regulējuma par patvertņu izveidošanu un būvniecību sagatavošana (2024); Veco patvertņu un tām pielāgojamo būvju apzināšana (2025); Veco patvertņu remonts un citu būvju pielāgošana cilvēku aizsardzībai kara vai militāra iebrukuma gadījumā (Pēc nepieciešamības); Pašvaldībā esošo patvertņu un tām pielāgoto būvju saraksta izveidošana un uzturēšana (2025); Personāla noteikšana, kas nodrošinās patvertņu un tām pielāgoto būvju pieejamību cilvēku aizsardzībai kara vai militāra iebrukuma gadījumā (2025).

Interesanti nedaudz ieskatīties Latvijas civilās aizsardzības vēsturē. Jau 1937. gada 23. martā Valdības Vēstnesis atgādināja: „Likums par pasivo aizsardzību pret uzbrukumiem no gaisa (skat. ,,Vald. Vēstn.“ 1934. g. 238. num.) paredz, ka valsts, pašvaldības, sabiedrisko un rūpniecības iestāžu dienesta un dzīvojamās ēkās aizsardzībai pret uzbrukumiem no gaisa jāierīko drošas telpas, bet privātos namos, sākot no 25 istabām, namsaimniekiem jāierīko pret gāzēm drošas telpas.“

Tajā pašā numurā ir publicēta „Instrukcija patvertņu ierīkošanai dzīvojamās ēkās aizsardzībai pret uzbrukumiem no gaisa. (Izdota uz valsts pasivās aizsardzības plāna pret uzbrukumiem no gaisa 11. p. pamata.)“. Instrukcijā dotas detalizētas specifikācijas bumbu patvertnēm.

Cerams, ka drīz sasniegsim 1937. gada gatavības līmeni.

GN
2024. g. 17. aprīlīAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com