Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Realitāte 4. dimensija

Laika mašīna

Laikraksts Latvietis Nr. 664, 2021. g. 25. aug.
Raimonds Sokolovskis & Marita Lipska -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Marita Lipska: Raimond, Tu iepazīstināji lasītājus ar tēmu par Realitātes 4. dimensiju no reliģiskā viedokļa rakstā Laiks, kas ir publicēts laikrakstā Latvietis Nr. 598. (Red.: https://laikraksts.com/raksti/9737) Šī temata sakarā šoreiz vēlos uzdot šādu jautājumu: vai var eksistēt tāda lieta, kā Laika mašīna?

Raimonds Sokolovskis: Jā, Marita, vai ir iespējams ceļot laikā? Vai varētu iekāpt kādā laika mašīnā un apciemot pagātni? Vai nākotni? Kādi būtu iespaidi uz tagadni, ja tas būtu iespējams?

„XX gadsimts bija telpas ceļojumu apguves laikmets. XXI gadsimts būs laika ceļojumu apguves laikmets,“ tā saka Konektikutas Universitātes (ASV) profesors Ronalds Mallett.

Manuprāt, šādas tēmas īsāku vai ilgāku laika sprīdi ir nodarbinājušas visu cilvēku prātus. Cits ir skeptiski noskurinājies. Cits, aizrāvies ar zinātnisko fantastiku, apzinoties, ka tā ir zinātniskā fantastika. Bet cits – paturējis dziļi sevī domu par varbūtību.

Un pie trešajiem ir pieskaitāms minētais Konektikutas Universitātes profesors Ronalds Mallett. Bērnībā zaudējis tēvu, kurš pāragri bija aizgājis mūžībā, Ronalds dziļajā pārdzīvojumā guvis iedvesmu, kas viņu vadījusi mūža lielāko daļu – uzbūvēt laika mašīnu, un, ja iespējams – nokļūt ar to pagātnē, lai brīdinātu savu tēvu par smēķēšanas kaitīgumu, ko toreiz medicīna vēl nebija atzinusi.

Tā, laikam ritot, Ronalds kļuva par ļoti cienījamu un ievērojamu personību mūsdienu zinātnes aprindās, bet nekad nezaudēja savu kluso sapni – uzbūvēt laika mašīnu.

Šodien, saskaņā ar masu medijos pieejamo informāciju, šī ievērojamā zinātnieka iecere, ko viņš bija lolojis kopš savas jaunības, ir gatava īstenošanai.

Zinātnieks uz Einšteina vienādojumu pamata ir izstrādājis ne tikai teoriju, bet īstu modeli, kurš pēc viņa ieceres – izgatavots pietiekamā lielumā un aprīkojumā – spētu nogādāt Pagātnē mikrodaļiņas (subatomic particles angl.). Šobrīd – tikai mikrodaļiņas, bet zinātnieks paredz, ka šajā gadsimtā citi ies jau tālāk un izstrādās agregātu, balstoties uz šo atklājumu, un radīs iespēju cilvēka transportācijai Pagātnē. Bet patlaban izgatavojamā ierīce ir paredzēta mikrodaļiņu nosūtīšanai Pagātnē. Ar to palīdzību būtu iespēja uz Pagātni ļoti sekmīgi nosūtīt informāciju. Kaut vai ar Morzes ābeces metodi, kā pirmajiem telegrāfiem.

Īsumā un vienkāršiem terminiem runājot, zinātnieks skaidro mehānisma uzbūvi, kas balstās uz Einšteina atklājumu, ka laiks un telpa ir vienoti. Einšteins, kā viens no pirmajiem mūsdienu zinātnes aprindās atzina Vienoto lauku (Unified field angl.) Tādējādi caur laiku varētu būt iespēja pārvietoties gandrīz tāpat kā caur telpu, ja to principu pareizi pielieto.

Šai sakarā R. Mallett ir izdarījis atklājumu, kas balstās uz moderno lāzertehnoloģiju. Šodien eksistē lāzeri, kas var radīt karstumu līdzīgu Saules epicentram. Ar lieljaudas laboratorijas lāzeriem, tos novietojot pareizā konfigurācijā un apļveidīgi sakuļot, līdzīgi kā samaisot kafiju tasītē ar tējkaroti, telpā rodas izliekums. Telpa ir elektromagnētiska, un satur vēl milzums neskaitāma veida enerģijas. Šis izliekums radītu starpību laika/telpas kontinuumā un nogādātu tajā ievietotos priekšmetus, šai gadījumā – mikrodaļiņas – Pagātnē. Citiem vārdiem, ievietotie priekšmeti izliektā telpā iznirtu no tās PIRMS ievietošanas brīža. Telpas un tās sakulšanas ātruma ietekme uz laika plūsmu jau pirms vairākām dekādēm tika atklāta un pārbaudīta zinātniski, ievietojot virsskaņas (supersonic) lidmašīnā atompulksteni un ceļojot ar to apkārt Zemeslodei. Izrādījās atkārtotos eksperimentos, ka tik tiešām šādi sakulta telpa izmaina laika plūsmu un atompulksteņi, salīdzinot ar tiem, kas atradās uz Zemes, vienmēr uzrādīja ievērojamu starpību. Tas notika katru reizi un ir atkārtojams efekts. Tikko lidojuma ātrums samazinājās, tā arī laika ritēšanas ātrums mainījās, kamēr izlīdzinājās, atgriežoties uz Zemes. Aptuveni līdzīgā veidā darbojas jebkura izmēra telpas izliekuma agregāts. Šai gadījumā telpas izliekums tiktu radīts ar lieljaudas lāzeriem, tos atbilstošos leņķos virpinot milzīgā ātrumā, tādējādi radot laika/telpas kontinuumā caurumu. Šai caurumā temperatūra var būt: –273°C, tāpēc paliek jautājums, kādā veidā būtu iespējams caur to transportēt cilvēku? Bet tas, kā izsakās R. Mallett, ir nākotnes jautājums. Šobrīd reāli iecerētais būtu mikrodaļiņu nosūtīšana Pagātnē.

Eksistē viens ierobežojums. Ar šo laika mašīnu neko nevarētu nosūtīt uz Nākotni. Šāda veida laika mašīna, kuru, starp citu, zinātnieku aprindās uzskata par pirmo iespējami darbojošos laika mašīnu – tā spētu nogādāt informāciju un vēlāk priekšmetus, varbūt cilvēkus – tikai Pagātnē.

Otrkārt, pagātnē tikai līdz tam brīdim, kad šī mašīna būs pirmo reizi iedarbināta. Un ar noteikumu, ka tā visu laiku darbojas. Piemēram, ja to iedarbina 10. maijā un tura visu laiku darbībā, tad, teiksim nākamajā dienā – 11. maijā vai 20. maijā vai pēc gada – varētu nosūtīt informāciju uz pagātni, uz jebkuru datumu, bet ne agrāk kā uz 10. maiju, kad mašīna tika pirmo reizi iedarbināta. Ja tā ir iedarbināta 10. maijā, tad 11. maijā nevar caur to nosūtīt informāciju, piemēram uz 9. maiju vai uz 8. maiju utt. Tikai līdz tam brīdim pagātnē, kamēr tā ir bijusi darbībā. Kāpēc? Tāpēc, ka ir vajadzīgs KUR tām mikrodaļiņām no telpas liekuma iznirt. Citiem vārdiem, tā būtu tiešā laika mašīna (real time maschine). Kaut arī šādi ierobežojumi eksistē, tomēr tas ir uzskatāms par milzīgu soli zinātnē laika/telpas pētniecības laukā. Un – par lielu atklājumu. Tiek uzskatīts, ka cilvēks varētu apgūt Laika dabu ap 10 000 AD. Bet pētījumi notiek jau šodien. Piemēram, Sidnejas Universitātē jau kopš 2002. gada darbojas nodaļa, kas veltīta tieši Laika pētniecībai. Tā saucas Centre for Time. Tā ir multidisciplināra un nodarbojas ar Laika fiziku, metafiziku un filozofiju. Viņu pētījumi ir publikācijās pieejami. Kopš 2010. gada šis Laika Centrs sastāv arī organizācijā Sydney Centre for the Foundations of Science.

Prof. Ronalds Mallett ir domājis arī par to, kāds iespaids būs uz sociālo un filozofisko vidi sabiedrībā, kad viņa atklājums tiktu pieejams plašai pielietošanai. Pirmkārt jau, kas būs, kad viņš pats pirmo reizi mašīnu iedarbinās? Pēc viņa domām, mašīna saņems informāciju, ko viņš pats caur to būs nosūtījis sev no Nākotnes. Resp., tagad mašīnu iedarbinot, tajā pienāktu informācija no Nākotnes, kas ar mašīnas starpniecību tiktu nogādāta Tagadnē. Paredzamais efekts ir šāds: mašīnu iedarbinot, tajā it kā no nekurienes uzrastos mikrodaļiņas, saturot informāciju Morzes vai citā veidā.

Marita Lipska: Raimond, tas viss izklausās gan pasakaini, gan vienreizēji.

Raimonds Sokolovskis: Tā jau ir, Marita. Bet, ja nu tā laika mašīna darbojas?

Marita Lipska: Tad jau redzēsim. Šai sakarā paliek vēl daži reliģiska rakstura jautājumi.

Raimonds Sokolovskis: Lūdzu.

Marita Lipska: Vai neiestāsies liels sajukums?

Raimonds Sokolovskis: Iespējams. Tomēr, drīzāk gan, ka nē. Jo, kā jau mēs to zinām, Dabai piemīt pašregulēšanās spēja. Tāpēc nekādi laika paradoksi nevarētu iestāties.

Marita Lipska: Un, vienā teikumā, ko par to visu varētu teikt Bībele?

Raimonds Sokolovskis: Atcerēsimies Jāņa Atklāsmes Grāmatā sacīto: „Ir noticis“.

Marita Lipska: Ko tas nozīmē?

Raimonds Sokolovskis: Tas liek domāt par to, ka no Tā Kunga viedokļa, viss jau ir noticis. Tas nozīmē, ka Esībā eksistē stāvoklis, kurā Tagadne, Pagātne un Nākotne ir kopā sajauktas. Tur viss notiek it kā vienlaikus. Tāds stāvoklis ir Tā Kunga skatam pieejams, tāpēc arī apustulim atklāts.

Marita Lipska: Tad nākotne jau ir nolemta?

Raimonds Sokolovskis: Manuprāt, nākotne ir kustībā. Resp., eksistē vairāki nākotnes varianti, kas atkarīgi no mūsu rīcības tagadnē. Bet beidzamo jeb gala izvēli, ko tad mēs izvēlamies darīt, redz tikai Tas Kungs. No mūsu viedokļa, viss vēl tikai notiek. Kamēr no Tā Kunga viedokļa, viss jau IR NOTICIS.

Marita Lipska: Vai mēs izdarām izvēli autonomi?

Raimonds Sokolovskis: Manuprāt, mūsu izvēle ir kombinācija iepriekšnolemtībai (predestination) ar brīvo gribu, tieši tā, kā to raksturo Bībele.

Marita Lipska: Labi, paldies Raimond, par šo sarunu. Un, kā saka – Laiks rādīs!

Raimonds Sokolovskis: Jā, tieši tā. Paldies, Marita! Un – novēlēsim mūsu cienījamiem lasītājiem priecīgu tālāko ceļojumu! Jo tieši jau to mēs uz Zemes nepārtraukti darām: Nākotne caur Tagadni pāriet Pagātnē. Virzāmies Laikā ar konstantu ātrumu.

Marita Lipska: Jā, katrā ziņā. Vēlam priecīgu un svētīgu mums visiem šo ceļojumu!

Raimonds Sokolovskis & Marita Lipska, Vienības draudzes locekle
Laikrakstam „Latvietis“

(Referencēm skat. lekcijas un publikācijas par prof. Ronaldu Mallett; kā arī uz YouTube „The World's First Time Machine“; Sydney University „Centre for Time“ publikācijas, Gregg Braden „The Divine Matrix“ u.c., kā arī laikrakstā „Latvietis“ Nr. 598. rakstu „Laiks“.)Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com