Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Notiek pārmaiņas Melburnas Latviešu ciemā!

Melburnas Latviešu ciems – turpmāk „Eucare Retirement Living“

Laikraksts Latvietis Nr. 723, 2022. g. 19. okt.
Jānis Lazdiņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LatviesuCiems

Latviešu ciems. FOTO Publicitātes foto.

Intervija ar Latviešu Savstarpējās Palīdzības Biedrības valdes priekšsēdi Dr. Jāni Lazdiņu.

Laikraksta „Latvietis“ redakcija: Melburnas latviešu sabiedrībā ir dzirdēts, ka Latviešu Ciemā notiek vai drīzumā notiks dažādas pārmaiņas. Kāpēc pēc 37 gadu pastāvēšanas būtu jāmaina Ciema oriģinālie motivējumi?

Dr. Jānis Lazdiņš: Kad 1985 gada martā lika Ciemam pamatakmeni, Austrālijas latvieši šo pasākumu atbalstīja ar sirdi un dvēseli, gan kā talcinieki, gan arī materiāli. Pamatprincips bija dot latviešiem, pāri par 55 gadu vecumā, iespēju dzīvot patīkamā gaisotnē, latviešu vidē. Tautieši no Viktorijas un kaimiņpavalstīm ar prieku pildīja Aprūpes nama istabas un jaunuzbūvētās mājiņas. Bija pat savlaicīgi jāpierakstās, lai rezervētu apmešanos.

Šodien realitāte ir stingri mainījusies. Agrākie labvēļi un talcinieki ir paši Ciema iemītnieki, vai aizgājuši aizsaulē, vai nevēlās pārcelties uz Ciemu. Jaunākajiem tautiešiem šodien ir citas rūpes un vajadzības. Ciems vairs nevar paļauties tikai uz latviešu atbalstu.

Red: Vai ir vēl citi iemesli, kuri iespaido LSPB valdes rīcību?

JL: Pirmkārt, valdei ir jāņem vērā, ka latviešu skaits Austrālijā ir stingri sarucis. Pēc Austrālijas tautas skaitīšanas 2021. gadā, 23 200 sevi uzskata par latviešiem. 6 700 dzīvo Viktorijā, 6 600 Jaundienvidvelsā (NSW) un pārējie sadalās galvenokārt starp Dienvidaustrāliju un Kvīnslandi. Jaunākiem par 70 gadiem nav interese pārcelties uz Ciemu. Pat vecāka gada gājuma ļaudis labprātāk turpina dzīvot savās mājās vai pie radiem. Viktorijā ir aptuveni 400 vecāku tautiešu, no kuriem jau 60+ dzīvo Ciemā. Igauņu un lietuviešu skaits ir vēl stingri mazāks un nepacels iemītnieku skaitu.

Otrkārt, LSPB vislielākie izdevumi saistās ar Aprūpes personālu algām. Ar arvien pieaugošām birokrātiskām prasībām, darbiniekiem ir grūtības aprūpēt iemītniekus, un veikt obligātos papīra darbus. Kaut namā ir tukšas istabas, personālu nav iespējams proporcionāli samazināt.

Valdības piemaksa nav segusi un nesedz Ciema izdevumus jau vairākus gadus. Mūsu finansiālais iztrūkums ik gadus kļūst lielāks. LSPB revidents atkārtoti uzrādījis, ka esošais finansiālais stāvoklis nevar ilggadīgi turpināties.

Red: Kādas ir paredzētās maiņas, un kāds labums Ciemam?

JL: Pirmkārt, valdes pārrunas par nepieciešamām maiņām jau risinās vismaz pēdējos 3 gadus. Bez iemītnieku pieauguma Ciems sevi finansiāli nespēj uzturēt. Šobrīd ir vairākas tukšas istabas un mājiņas. COVID ietekmē ieinteresētiem ļaudīm tās nebija iespējams apskatīt. Valde ir sazinājusies ar nekustāmo īpašumu aģentūru, Amicum, Angus Kukura kunga vadībā. Tā tikai rīkojās ar veco ļaužu pansionātiem. Kukura kungs ir jau ievadījis sarunas, lai pārdotu vairākas mājiņas.

Lai gūtu plašāku interesi eiropiešu tautībās, valde ir pieņēmusi un reģistrējusi pie ASIC jaunu biznesa vārdu: Eucare Retirement Living. LSPB paliek kā pamata organizācija.

Kad iemītnieki radīsies, Ciemam būs stiprāka finansiāla pamatne. Vēl nozīmīgāk, latviešiem arvien būs Ciems, kur viņiem dos priekšroku mājiņu un nama istabu iepirkšanā. Kā līdz šim, varēs dzīvot patstāvīgi, un, kad laiks pienāks intensīvākai aprūpei, varēs pāriet uz Aprūpes namu.

Otrkārt, mūsu ilggadīgā un iemīļotā administratore un Ciema pārvaldniece Ingrīda Hawke, kura ir nesavtīgi strādājusi Ciema un iemītnieku labā, ir atlūgusies no viņas līdzšinējā amata. Ingrīda gan turpinās darboties Ciemā, pavadot vairāk laika, darot to, kas tuvāk pie sirds – pakavēties un uzklausīt iedzīvotāju intereses un prasības. Ir grūti pilnībā raksturot Ingrīdas milzu devumu Ciemam.

Jaunā Ciema pārvaldniece Zaigere Eales ir eiropiešu izcelsmes un ļoti pieredzējusi veco ļaužu pansionātu vadītāja. Viņas jau agrais entuziasms un pansionāta finansiālā stāvokļa izpratne, ir atstājusi valdei ļoti pozitīvu iespaidu.

Red: Vai maiņas iespaidos Ciema līdzšinējo darbību? Vai ir padomā Ciemu pārdot?

JL: Ciema darbība ārēji ritēs kā līdz šim. Atskaitot biznesa vārda maiņu pie nama vārtiem, ļaudis nemanīs kādas izteiktas pārmaiņas. Valde sagaida, ka ar jaunu pieeju un moderno tehnoloģiju, administratīvie centieni atspoguļosies paceltā efektivitātē, dodot inerci LSPD pasākumam atplaukt. Viens, otrs esot satraucies, ka Ciemu pārdošot. Te gribu uzsvērt, ka LSPB valdei nav domas pārdot nedz Aprūpes namu, nedz Ciemu.

Te arī jāuzsver, ka jaunu Ciema iemītnieku piemērotību novērtēs kā pārvaldniece, tā valde. Valde centīsies ievērot latviešu iedzīvotāju kopības intereses un gaisotni, lai novērstu nesaskaņas.

Red: Un beidzot, kādas būtu sekas bez paredzētām maiņām?

JL: Bēdīgas. Ja mēs pieturētos pie oriģināliem 1985. gada pamatprincipiem, tad Ciems zaudēs ne tikai savu būtību, bet arī dzīvotspēju. Finansiālais spiediens iedzītu arvien dziļākā bedrē. Lai LSPB turpinātu eksistēt patstāvīgi un kalpotu latviešu tautai, mums ir jāmainās ar laika garu.

Red.: Pateicos par interviju. ■Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com