Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Adelaide vai Adelaida?

Adelaidieši un Valsts valodas centrs

Laikraksts Latvietis Nr. 724, 2022. g. 26. okt.
Aldis Putniņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Latvijā izdotajās ģeogrāfiskajās kartēs Dienvidaustrālijas galvaspilsēta ir uzdota kā Adelaida. Tā tas ir bijis kopš padomju okupācijas laikiem. Arī preses un citos izdevumos (ar retiem izņēmumiem) pilsēta Adelaide ir latviski atdarināta kā Adelaida, kas nemaz nesaskan ar to, kā Austrālijas un citi trimdas/diasporas latvieši raksta šīs pilsētas nosaukumu. Tāpēc griezos pie Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas ar lūgumu caurskatīt šo jautājumu. Latviešu valodas ekspertu komisija sastāv no 22 valodniekiem, un Latvijā ir augstākā valodas lemšanas instance. Iesniegumu ar saviem parakstiem atbalstīja Latvijas Republikas Goda konsuls Adelaidē Valdis Tomanis, Adelaides Latviešu biedrības priekšsēde Ilze Radziņa un Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas priekšniece Ilga Vēvere.

Iesniegums Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijai par vietvārda „Adelaide” rakstīšanu latviešu valodā

Laikā, kad pastiprinās attīrīšana no padomju režīmu slavinošiem pieminekļiem un ielu nosaukumiem, derētu arī attīrīties no latviešu valodas rusifikācijas atliekām. Attiecībā uz ārzemju vietvārdu atdarināšanu, soļi ir nesen sperti pareizā virzienā, piemēram, mainot Ukrainas galvaspilsētas nosaukumu no krieviskā Kijeva uz ukrainisko Kijiva.

Dzīvoju Austrālijas Savienības Dienvidaustrālijas pavalsts galvaspilsētā Adelaidē (angliski: Adelaide). Ja šo pilsētas vārdu atdarina fonētiski ar latviešu burtiem, tas jāraksta “Edeleid” (pirmais e – plats, otrais e – šaurs). Izrunājot Adelaide angliski, pēdējo burtu (e) neizrunā.

Pirmā reize, kad Adelaide ir pieminēta kādā latviešu periodiskajā izdevumā, ir 1856. gada 22. oktobrī laikrakstā Mājas Viesis (Mahjas Weesis). Rakstā par Austrāliju ir pieminēts „...Adelaides pilsētas...“, kam pamats nominatīvā ir Adelaide.

Līdz Otrajam pasaules karam, šī pilsēta latviešu periodiskajos izdevumos tika apzīmēta gan kā Adelaide, gan arī kā Adelaida. Adelaide bija biežāk lietota, bet netrūka gadījumu, kad rakstīja ar galotni -a.

Pirmskara laikā izdotajā Konversācijas vārdnīcā ir šķirklis „Edelēde (Adelaide). Grāmatā Tautas un zemes, kas iznāca no 1929.–1931. gadam, arī ir lietots nosaukums Edelēde. Šīs burtojums neiegāja plašākā apritē. Konversācijas vārdnīcā zināma pretruna ir tajā ievietotajā A. Ošņa un P. Mantnieka gatavotā Austrālijas kartē, kurā šī pilsēta ir rakstīta Adelaide. Kartogrāfi laikam uzskatīja šo formu par vēlamāku.

Padomju okupācijas gados šo pilsētu pārsvarā rakstīja Adelaida, kaut forma Adelaide šad tad tomēr parādījās. Vienīgais padomju laika periodiskais izdevums, kas konsekventi lietoja Adelaide, bija, ironiskā kārtā, čekas vadītā Latvijas Komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs (biežāk apzīmēta kā Kultūras sakaru komiteja) laikraksts Dzimtenes Balss. Skaidrs, ka tas bija, lai nenokaitinātu trimdas latviešus, īpaši tos, kuri dzīvoja Austrālijā. Dzimtenes Balss redakcija ņēma vērā to, ka visos trimdas laikrakstos un citos izdevumos šo pilsētu rakstīja tikai Adelaide.

Kāpēc padomju okupācijas laikā pārsvarā lietoja Adelaida? Varu tikai minēt, ka tas ir, jo krieviski šī pilsētas nosaukums ir rakstīts Аделаида, t.i., Adelaida.

Esmu daudz pētījis un publicējis grāmatas par Austrālijas latviešiem un varu apliecināt, ka visos laikos vietējie latvieši ir tikai rakstījuši Adelaide. Pēc Otrā pasaules kara Austrālijā ieradās aptuveni 20 000 latviešu bēgļu, no kuriem apmēram 3 000 apmetās Dienvidaustrālijas pavalstī, lielais vairums – Adelaidē. Šeit attīstījās rosīga sabiedriskā dzīve. Dibināja daudzas organizācijas, kas ir vēl aktīvas šodien, piemēram, Adelaides Latviešu biedrība, Adelaides Latviešu skola, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa, Adelaides Latviešu ev.-lut. Draudze...utt.

Joprojām katru mēnesi nāk klajā ziņu biļetens Adelaides Latviešu Ziņotājs. Visos nosaukumos Adelaide ir pamats, nevis Adelaida.

Adelaidē ir Latvijas Goda konsuls. Latvijas Ārlietu ministrijas tīmekļa lapās ir atzīmēts, ka Goda konsula apgabals ir Adelaide, nevis Adelaida.

Ārzemju vietvārda atdarināšana lielā mērā balstās uz to, kā nosaukums tiek izrunāts vietējā valodā. Bet tā nav vienīgā vadlīnija. Piemēram, pēc šī principa Chicago latviski rakstītu Šikāgo, bet faktiski to raksta Čikāga, jo arī citi vārda atdarināšanas principi tiek ņemti vērā.

Līdzīgi ir ar Adelaides pilsētas nosaukumu. Zināma atkāpe no fonētikas principa ir jau notikusi, piemēram, saglabājot A burtu vārda sākumā. Nav nekāds valodas likums, kas uzspiež aizvietot pēdējo e burtu ar a. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personvārdu datu bāzē ir atrodami Latvijas pilsoņi, kam dotais vārds ir gan Adelaide, gan arī Adelaida. Abas formas ir pieļaujamas.

Ir divi iemesli, kāpēc ir vēlams, ka arī Latvijā pieņem burtot šo pilsētu ar e galotni. Kaut angliski šis pēdējais burts netiek izrunāts, saglabājot e galotni, labāk saglabā vietvārda atpazīstamību. Ja angliski un vāciski ir Adelaide (Pilsēta ir nosaukta par godu vācu princesei, kura vēlāk kļuva par Anglijas karalieni.), tad rakstīt Adelaide latviski pilnīgi sakrīt ar angļu un vācu valodas rakstībām. Kā krievu, ķīniešu vai kādās citās valodās raksta, tas nedrīkst ietekmēt, kā latviski burto Austrālijas vietvārdus.

Otrs iemesls ir, ka tas respektē vietvārda normas, ko latvieši, dzīvojot Austrālijā, ir attīstījuši kopš 19. gs. un ko plašāka latviešu saime/diaspora ir akceptējusi. Latvijā, padomju okupācijas laikā, galvenie ziņu avoti bija krievu valodā. Trimdas grāmatas un laikraksti bija aizliegti, un tāpēc (izņemot Kultūras sakaru komitejas darbiniekus un dažus VDK strādniekus) tauta (arī ģeogrāfi) bija lielā mērā neziņā par vietējām latviešu vietvārdu tradīcijām. Tā vietā viņi smēla ziņas no krievu avotiem, bieži pārnesot dažādas aplamības.

Nav tā, ka Austrālijas latvieši aiz nezināšanas kļūdaini lieto nepareizo burtošanu. Pēc kara šeit ieradās daudzi augsti izglītoti latvieši (to starpā arī filologi), kuru starpā neviens nekad neiebilda pret Adelaides burtošanu ar e galotni. Viens no izcilākiem latviešu vēsturniekiem prof. Edgars Dunsdorfs (mācībspēks Latvijas, Baltijas un Melburnas universitātēs) nevienā rakstā nerakstīja Adelaida. Līdzīgi prof. Jānis Priedkalns (mācībspēks vairākās universitātēs, visilgāk Adelaides universitātē, vēlāk Latvijas vēstnieks Apvienotajās Nācijās) nekad nerakstīja Adelaida. Tie ir tikai daži piemēri no Austrālijas latviešiem, kuri ir pazīstami Latvijā.

Atteikties Latvijā rakstīt Adelaide un turpināt lietot krievisko Adelaida ir okupācijas seku nostiprināšana, kā arī necieņa pret tautiešiem ārzemēs, īpaši Austrālijā. Rakstot ar e galotni precīzi tiek atdarināta šī vietvārda oriģinālā forma un palīdz latviešu valodas lasītājiem vieglāk atpazīt šo pilsētu angļu valodas (t.i., oriģinālās valodas) materiālos.

Valsts valodas centrs bez kavēšanas nodeva šo jautājumu ekspertu komisijai, un apmēram mēnesi vēlāk saņēmu komisijas lēmumu:

„Darām zināmu, ka Jūsu ierosinājumu precizēt Austrālijas pilsētas Adelaide nosaukuma atveidi latviešu valodā 12. oktobra sēdē izskatīja Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija (sēdes protokola Nr. 8 2. §) un ar balsu vairākumu nolēma, ka šis nosaukums latviešu valodā turpmāk atveidojams formā Adelaide.“

Dr. Aldis Putniņš
Laikrakstam „Latvietis“



Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI




Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija




SLUDINĀJUMI


BookDepository.com