Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Par Rīgas (1.) gaidu vienību Melburnā

Pārtrauca darbību bet turpina darboties

Laikraksts Latvietis Nr. 743, 2023. g. 15. martā
Arnis Vējiņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Gaidas

Pirmais Lielgaidu solījums Melburnā 1952.  gada 14. novembrī. FOTO no Arņa Vējiņa personīgā arhīva.

Rīgas 1. gaidu vienība Melburnā – Latviešu gaidisma 35 jubileja 1957. gadā. FOTO no Arņa Vējiņa personīgā arhīva.

1987. gada latviešu ESGAV dalībnieki. FOTO no Arņa Vējiņa personīgā arhīva.

Gaidu vienības vadītājas 1989. gadā. FOTO no Arņa Vējiņa personīgā arhīva.

Vienību nometnes dalībnieki 1993. gadā. FOTO no Arņa Vējiņa personīgā arhīva.

Lielgaidu dzimta mācās pirmo palīdzību 2007. gada februārī. FOTO no Arņa Vējiņa personīgā arhīva.

2009. decembrī lielgaidu priekšnesums Svecīšu vakarā. FOTO no Arņa Vējiņa personīgā arhīva.

Karoga sardze Foknera (Fawkner) kapsētā 2010. gadā, plkv. Kalpaka piemiņas brīdī. FOTO no Arņa Vējiņa personīgā arhīva.

2019. augustā Lielās Nometnes dalībnieki no Melburnas. FOTO no Arņa Vējiņa personīgā arhīva.

1922. gadā Latvijas Gaidu Centrālā Organizācija (LGCO) reģistrējās Rīgas apgabaltiesā. Tā darbojās līdz Padomju Savienība ieņēma un okupēja Latviju, likvidējot daudzas patriotiskas organizācijas.

Latviešu Gaidu Kustība (LGK) iesāka darbību bēgļu nometnēs Eiropā pēc kara, un izceļojot 1940. gados, turpināja darboties Austrālijā, ASV un Kanādā.

Skatoties uz nākotni un tās izaicinājumiem, 2021. gadā LGK nolēma, ka 2022. gadā, pēc tam, kad atzīmēs Latviešu gaidisma 100 gadi, LGK pārtrauks savu darbību, uzskatot, ka viņas bija pildījušas savus pienākumus uzturēt gaidismu un aizvest to mājās uz Latviju.

2022. gadā LGK un LSGCO (Latvijas Gaidu un Skautu Centrālā Organizācija) atzīmēja Latviešu Gaidisma simtgadi ar Lielo Nometni Latvijā. LGK arī izdeva savu grāmatu Arvien Modra!!

Ar 2022. gada beigām Rīgas (1.) Gaidu vienība pārtrauca savu darbību ar to nosaukumu, bet nav pārtraukusi savu darbību, ar mērķi turpināt kopā ar skautiem zem viena nosaukuma, 5th Melbourne – 1st Latvian Scout Group.

Lai nodrošinātu latviešu Skautu/Gaidu nākotni Melburnā, aicinām visas latviešu izcelsmes ģimenes pēc iespējas pievienoties Skautu Vienībai, lai dotu iespēju jauniešiem izaugt latviskā skautu vidē. Visi, kam interesē strādāt ar jauniešiem, var dabūt tuvāku informāciju no vienības priekšnieka vadītāja Arņa Vējiņa.

Atskatoties uz Rīgas (1.) Gaidu vienības darbību:

1950. gada decembrī, piedaloties skautu vadītāju konferencē, klātesošās – Melburnā dzīvojošās latviešu gaidu vadītājas, nolēma nodibināt Rīgas Gaidu vienību. Pirmā vienības priekšniece bija vad. Aina Neboisa (Vāvere).

Vairāk nekā 70 gadus, Rīgas (1.) Gaidu vienība ir aktīvi darbojusies Melburnā, sastrādājoties tuvā sadarbība ar Rīgas (102.) Skautu vienību.

Gaidu vadītājas un meitenes pa visiem šiem gadiem ir kopā ar skautu brāļiem rīkojušas un piedalījušās:

 • Austrālijas Jendu nometnēs Melburnā, Adelaidē un Sidnejā;
 • Gadskārtējās Vienību nometnēs – vairums Tērvetē;
 • Sastāvot, piedaloties rīkošanā un aktīvi piedaloties ESGAV gadskārtējās nometnēs;
 • Gadskārtējos sarīkojumos Melburnas Latviešu namā;
 • Svētā Jura dievkalpojumos Svētā Krusta baznīcā;
 • Jāņos – oriģināli Tērvetē vienību mērogā, vēlāk kopā ar MLB Daugavas skolu un plašāku sabiedrību;
 • Svecīšu vakaros, noslēdzot gada darbība.
 • Dalībnieces arī piedalījušās vairākās Lielās Nometnēs ASV, Kanādā un Latvijā.

Gaidu un skautu vienības arī ir bijuši aktīvi sabiedrības darbos, piemēram:

 • Bērnu Vasaras nometnes organizēšanā un vadot nodarbības;
 • Piedaloties plkv. Kalpaka piemiņas brīžos Foknera (Fawkner) kapsētā, goda sardzēs ar karogu;
 • Palīdzot vairākās Kultūras dienās dažādos darbos, bieži pie durvīm dežūrējot vai vietas ierādot;
 • Piedaloties 18. novembra aktos.

Latvijai atbrīvojoties, Skauti un gaidas likuši savas rokas palīdzības un atbalsta darbiem, starp citu:

 • Palīdzot ar vadītāju kursiem;
 • Atbalstot māsu gaidu vienību Rīgā;
 • Piedaloties plašākās akcijās, kā Ziemassvētku sveicienu sūtīšanu latviešu karavīriem un rotaļlietu sūtīšanu bāreņu namiem.

Atsevišķie pulciņi ir arī daudz darījuši un panākuši. Savos 72 gados Rīgas Gaidu vienībā ir darbojušās daudz vadītājas un simtiem meitenes, kas ir mācījušās gaidisma principus. Beidzamā mude LGK bija Labu domāt, labu darīt!

Vadītājs Arnis Vējiņš,
Rīgas (102.) Skautu vienības priekšnieksAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com