Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


In memoriam Aivars Saulītis

22.10.1929. – 24.03.2024.

Laikraksts Latvietis Nr. 794, 2024. g. 10. apr.
Vītolu fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Saulitis

24. martā tālajā Mūžības ceļā devās Vītolu fonda ziedotājs Aivars Saulītis – cilvēks, kura dzīvē pašas svarīgās vērtības allaž ir bijušas patiess patriotisms, godīgums un savas zemes mīlestība, kura visu mūžu tika pierādīta ne skaistos vārdos un saukļos, bet reālā darbībā un palīdzībā tiem, kam tā bija visvairāk nepieciešama.

Aivars Saulītis dzimis 1929. gada 22. oktobrī Mārtiņa un Martas Saulīšu ģimenē. Bērnību pavadījis Ainažos, pamatizglītību ieguvis Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā. 1944. gadā ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāciju, no kurienes ceļš tālāk aizveda uz Austrāliju, Melburnu. Svešumā Aivaram laimējās sastapt tautieti Māru Pilskalnu, un skaistākie dzīves gadi tika pavadīti saskaņā un mīlestībā. Kopā viņi uzaudzināja meitu Andu un dēlu Pēteri.

Aivara mūžu raksturo mērķtiecīga vēlme iegūt izglītību un apzinīgs, centīgs darbs – dienās viņš strādāja, bet vakaros studēja grāmatvedību. Viņu uzņēma korporācijā Patria, kur pildīja dažādus nozīmīgus amatus. 1961. gadā viņš iesāka karjeru kā sistēmu inženieris uzņēmumā International Business Machines Corporation, kur nostrādāja līdz aiziešanai pensijā. Darbs Aivaru un ģimeni aizveda ne tikai uz Melburnu, bet arī Adelaidi, Pertu un Sidneju. Kad Aivars devās pensijā, viņš izlēma palikt uz dzīvi Melburnā, lai būtu tuvāk bērniem un mazbērniem.

Pats lielākais Aivara Saulīša devums savai tēvzemei ir bijis darbs latviešu sabiedriskajā dzīvē, kas, pateicoties viņa iniciatīvai un neatlaidībai, lika nozīmīgus pamatus Austrālijas latviešu organizāciju attīstībā. Viņš 13 gadus bijis Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valdes priekšsēdis, aktīvi darbojās Latviešu Apvienībā Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), kur bija sekretārs un prezidija priekšsēdis, bijis Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības (PBLA) valdes loceklis. Aivars piedalījās Austrālijas latviešu kristīgajā dzīvē, viņš bija Melburnas latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks. Viņš vadīja arī Lietišķās Mākslas kopu Melburnā un dziedāja Sidnejas jauktajā korī. Aivara Saulīša veikums Latvijas labā tika augstu novērtēts valsts līmenī, saņemot Triju Zvaigžņu ordeni (2007).

Par Vītolu fonda draugiem Māra un Aivars Saulīši kļuva 2004. gada vasarā, un kopš tā laika ir paveikts liels darbs Latvijas jauniešu atbalstīšanā. Saulīšu ģimene allaž augstu vērtējusi izglītības lomu gan atsevišķa cilvēka, gan visas tautas dzīvē, tāpēc tika pieņemts lēmums dibināt Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas stipendiju. Tolaik Austrālijā trūka ārstu, tādēļ stipendija tika novēlēta topošo mediķu studijām. Zīmīgi, ka šogad aprit 20 gadi kopš uzsākta sadarbība un sniegtā palīdzība veicinājusi 11 jauniešu augstākās izglītības iegūšanu. 2024./2025. studiju gadā Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas stipendiju saņem medicīnas studente Everita Binde no Limbažiem.

Lai arī Aivars pēdējos gadus nepildīja Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas priekšnieka amatu, viņš turpināja saraksti ar fondu un interesējās par jauniešu studijām. Tas nebija tikai ziedojums, tas bija daudz kas vairāk, ko grūti uzrakstīt. Un vai mīlestību var uzrakstīt? Vai tā kādreiz var būt par daudz?

Ik gadu Māra un Aivars Saulīši ieradās Rīgā un katru tikšanos ar studentiem pavadīja smiekli un sirsnīgi stāsti, ar kuriem abi prata dalīties. Uzvārds „Saulītis“ Mārai un Aivaram ļoti piestāvēja, jo katrā vārdā, domā un darbā bija saredzams gaišums un mīlestība. Ikreiz Māra deva svētību fondam, jo ļoti ticēja tā mērķim.

Kad 2012. gadā Māra aizgāja aizsaulē, Aivars kopā ģimeni Vītolu fondā dibināja Māras Saulītes piemiņas stipendiju. Viņa vienmēr prata pateikt labākos un sirsnīgākos vārdus, stiprināt un mierināt, kad tas bija nepieciešams, un to ģimene ir pratusi saglabāt. 2014. gadā, pateicoties dēlam Pēterim un vedeklai Kristīnei, Māras Saulītes piemiņas stipendija tika turpināta, un šo gadu laikā izskoloti pieci jaunieši. Pēdējos gados Aivars vairs nerakstīja fondam, tomēr atrada veidu, kā nodot mīļus sveicienus ar dēla Pētera starpniecību.

Nu abi, Māra un Aivars Saulīši, atkal ir kopā, bet uz šīs zemes paliek pats vērtīgākais, ko vien mantojumā var atstāt nākamajām paaudzēm, – viedums un gudrība dalīties savās zināšanās tālāk. Sēru brīdī atvadoties, Saulīšu ģimene aicina ziedot Vītolu fondā ikvienu, kurš vēlas godināt Aivara Saulīša piemiņu un paveikto tēvzemes labā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību bērniem Pēterim un Andai, Kristīnei Saulītei, visiem tuviniekiem un draugiem!

VĪTOLU FONDS

Vītolu fonds ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas. Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Plašāka informācija: www.vitolufonds.lv tālr.: 26022856.

Vītolu fondsAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com