Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


AL 53. Kultūras dienas

Aicinājums dziedāt KD Kopkorī Melburnā

Laikraksts Latvietis Nr. 101, 2010. g. 29. jūlijā
Jolanta Lārmane -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
AL53KDH400

AUSkoristi

Austrālijas koristi Dziesmu svētku gājienā, Rīgā, 2008. g. FOTO Līga Līvena.

Mīļie dziesmu draugi no tuvienes un tālienes!

XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki nu jau labu laiku aiz muguras, nupat kā izskanējuši arī X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā...

Laiks ir gatavoties nākamajam dziesmotajam notikumam – sarīkojumam Svētki dziesmai Melburnā, 2010. gada 30. decembrī! Tāpat kā Dziesmu svētkos Latvijā, mums Austrālijas latviešu 53. Kultūras dienu ietvaros paredzēts gan Kopkora koncerts, gan tautas sadziedāšanās pēc Kopkora koncerta.

Svētki dziesmai galvenā pamatideja ir dziesmas prieks, dziedātprieks‚ tā vairošana un daudzināšana.

Ir visiem labi zināms, ka Austrālijas ilggadīgie koru diriģenti ir saskumuši par to, ka dziedātāju rindās nenāk klāt jaunas sejas. Šoreiz mēs ļoti gribam piestrādāt pie tā, lai mudinātu mūsu tautiešus stāties kora rindās. Ne tikai tos, kuri agrāk koros dziedājuši, bet arī tos, kuri to iepriekš nav darījuši. Dziedātāju mūsu vidū netrūktu – tie tikai jāuzmundrina un jāiedrošina! Latvieši taču ir dziedātāju tauta!

Tātad, lai kuplinātu koristu rindas KD, ir iespēja visiem, kas arī pašlaik nav esošo koru locekļi – dziedāt Kopkora koncertā!

Lai to panāktu, ir vairākas iespējas:

  • Ir iespējams dziesmas apgūt ar CD un dziesmu krājumu palīdzību, un vēlams piedalīties divos gada vidus kopmēģinājumos – koristu un diriģentu salidojumos Melburnā, 27. –29. augustā un 1. –3. oktobrī. Uz mēģinājumu augustā ieradīsies arī Latvijas dziesmu svētku virsdiriģente Agita Ikauniece un Austrālijā iemīļotais diriģents Aldis Sils.
  • Melburniešiem ieteicams apmeklēt Austrālijas apvienotā kora ATBALSIS Melburnas nodaļas kora mēģinājumus, kas notiek Latviešu namā katru sestdienu plkst 15.00. Diriģente Jolanta Lārmane, tālr. 03-9455 3595, mob.0438 426 457, e-pasts: jolantalatvia@gmail.com
  • Dziesmas mīļotājiem, kuri dzīvo ārpus Melburnas un nesastāv pašlaik nevienā korī, ir iespējams pievienoties virtuālajam Austrālijas apvienotajam korim ATBALSIS. Šis koris vieno dziedātājus no visām Austrālijas pavalstīm, kā arī no aizjūrām. Sakari tiek uzturēti elektroniskā veidā, un dalība korī ATBALSIS dod iespēju piedalīties visos Austrālijas, kā arī pasaules latviešu dziesmu pasākumos. Vadītāja Marija Perejma, tālr. (08) 8270 5029, mob. 0413 784 008, e-pasts: marija@adam.com.au

AL 53.KD Kopkora koncerta Svētki dziesmai programma ir plaša, interesanta un daudzveidīga, ar dažādu žanru dziesmām, tajā iekļautas gan labi zināmas, gan arī jaunākas mūsdienu latviešu komponistu dziesmas. Diriģenti – iedvesmojoši!

Mūsu mērķis līdz Kultūras dienām Melburnā ir sasaukt kopā pēc iespējas visus Austrālijā dzīvojošos tautiešus, kuriem vien tikai ir vēlēšanās un varēšana padziedāt – pievienoties mūsu dziedošajai saimei! Sarīkojums Svētki dziesmai daudziem jo daudziem dziesmu mīļotājiem dos brīnišķīgu iespēju stāties koristu rindās, dziedāt latviski, dziedāt sev un citiem par prieku un piedalīties kopējā dziesmas brīnuma radīšanā!

Lai tieši latviešu dziesmas prieks un dziedātprieks ir tas, kas arī Tevi aizkustina, sajūsmina un atved uz Svētki dziesmai Melburnā! Gaidām!

Jolanta Lārmane
AL 53.KD „Svētki dziesmai“ rīkotāja 2010. g. 22. jūlijāAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com