Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Rosīga pagarinātās nedēļas nogale

Sidnejas Daugavas Vanagu namā

Laikraksts Latvietis Nr. 748, 2022. g. 20. apr.
Gundega Zariņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Klātienē, no kreisās: Gundega Zariņa (Sidneja) nodaļas sekretāre un nodaļas vanadžu kopas vadītāja, protokolētāja; Gunta Vagare (Melburna) DVAV kasiere; Jānis Kārkliņš (Melburna) DV Austrālijas priekšnieks un delegāts; Ilmārs Rudaks (Perta) nodaļas priekšnieks un delegāts, sapulces vadītājs; Andris Jaudzems (Adelaide) delegāts; Aija Balode (Sidneja) vērotāja; Ilga Nirādija (Sidneja) vērotāja; Ināra Sīkā (Sidneja) kopas priekšniece, vanadžu vadītāja un delegāts. Ekrānā attālināti: Apakšā no kreisās Inta Skrīvere (Kanberā) DVAV locekle; Rūdis Dancis (Adelaidē). Augšā no kreisās: Ilga Vēvere (Adelaidē) kopas priekšniece; Astra Kronīte (Adelaidē) Austrālijas vanadžu vadītāja un DVAV sekretāre. FOTO Viktors Sīkais.

Zoom ekrāns. Apakšā no kreisās Ilga Vēvere (Adelaidē), Aivars Sinka (Latvijā) DV priekšnsēdis, Rūdis Dancis (Adelaidē). Augšā no kreisās Astra Kronīte (Adelaidē) DVA vanadžu vadītāja, skats uz delegātu sanāksmes klātienes dalībnieki Sidnejā,  Inta Skrīvere (Kanberā) DVA valdes locekle. FOTO Viktors Sīkais.

No kreisās: Aija Balode (Sidneja) vērotāja, Ilga Nirādija (Sidneja) vērotāja, Ināra Sīkā (Sidneja) delegāts, Andris Jaudzems (Adelaide) delegāts, Ilmārs Rudaks (Perta) delegāts un sapulces vadītājs, Gunta Vagare (Melburna), Gundega Zariņa (Sidneja)(pusaizsegta) protokolētāja, Jānis Kārkliņš (Melburna) DVA priekšnieks un delegāts. FOTO Viktors Sīkais.

Nedēļas nogalē bija izlikts DVCV pārstāvniecības ziedojumu saraksts un labdarības saņēmēju pateicības apraksti, lai parādītu cik, kur un kā DV biedru un labvēļu ziedojumi tiek izdalīti. FOTO Gundega Zariņa.

No sestdienas, 18. marta, līdz otrdienai, 21. martam, Sidnejas Daugavas namā Benkstaunā notika vairāki sarīkojumi, kas lika salīdzināti ar Kultūras dienām tādēļ, ka satikās draugi vai paziņas ne tikai no Sidnejas, bet no citām malām, kā arī ieradās vairāki, kas retāk redzēti latviešu sabiedrībā.

Galvenais iemesls iebraucējiem no Pertas, Adelaides un Melburnas bija Austrālijas Daugavas Vanagu 72 delegātu sapulce pirmdien un otrdien. Tiem, kas izvēlējās ierasties agrāk sestdien, bija iespēja izbaudīt Sidnejas sporta kopas SPARS un DV Sidnejas nodaļas kopā rīkoto sporta pēcpusdienu, kur varēja noskatīties vai nu uz lielā ekrāna Lielajā zālē, vai televizora ēdamzālē zirgu sacīkstes, ieskaitot slaveno Golden Slipper. Pie reizes, vai nu pa starpu, kā kuram, varēja spēlēt novusu, šaut šautriņas, noskriet lejā uzspēlēt biljardu uz lielā galda, vai likt visu pie malas un vienkārši papļāpāt! Saimniece Ināra ar vīru Viktoru gādāja attiecīgi par bufeti (kūpināti cīsiņi, skābi kāposti, kartupeļu salāti...) un bāru, kā arī vadīja zirgu loterijas izlozi. Gundega ar Tamāru pielika roku, kur vajadzīgs – pie kases vai ēdienu izdales. Sanāca draugi, paziņas un ģimenes locekļi no malu malām, daži pirmo reizi ne tikai DV namā, bet arī pie latviešiem.

Leģiona atceres diena

Nākamajā dienā, svētdien, plkst. 13.00 mācītājs Kolvins Mekfersons vadīja Leģiona atceres svētbrīdi DV nodalījumā latviešu kapos Rukvudā. (Skatīt Valda Krādziņa aprakstu LL746.) Viktors Sīkais sarunāja busiņu, lai, ja bija izdevīgāk satikties DV namā, kopīgi varētu aizbraukt uz kapiem. Citā mašīna salika krēslus, ko izlika ēnā kapos turpat blakus DV nodalījumam. Kaut skaitījās rudens, laiks bija ārkārtīgi karsts, un klātesošie labprāt izbaudīja sagādāto glāzi ūdens, kā arī izdevību apsēsties.

Karogu nesa Sidnejas nodaļas biedrs Viktors Sīkais. Goda sardzē vēl pievienojās nodaļas priekšniece Ināra Sīkā un nodaļas vanadžu kopas vadītāja Gundega Zariņa.

Pēc svētbrīža vairākums atkal busiņā devās atpakaļ uz DV namu Benkstaunā, kur izbaudīja vanadžu gatavotās pusdienas/launagu, proti, gaļas sakņu zupu un gaļas pankūkas.

Atzīmējot Leģiona atceres dienu, Ināra Sīkā deva pārskatu par tās dienas vēsturisko izcelsmi, nozīmi un attīstību jaunajā neatkarīgajā Latvijā. (Skat. IS rakstu LL746.) Pēc tam noskatījāmies Raiva Dzintara un Nacionālās apvienības gatavoto dokumentālo filmu ar subtitriem Latviešu leģions: Taisnības augšāmcelšanās.

Vakarā izmantoja busiņu, lai iepazīstinātu delegātus no citām pilsētām ar Sidnejas pilsētas nakts panorāmu no ostas centru, kā arī ziemeļu un dienvidu krastiem.

Vanadžu salidojums

Nākamajā rītā, 20. aprīlī, varēja baudīt vieglas brokastis un gatavoties DV Austrālijas vanadžu 72. salidojumam. Plkst. 10.00 uz ekrāna sapulces telpā ar Zoom starpniecību pievienojās Austrālijas vanadžu priekšniece Astra Kronīte un Ilga Vēvere no Adelaides, Ilze Ābele Melburnā un Inta Skrīvere Kanberā. Uz vietas bija vanadzes sidnejietes, vanadžu priekšniece Ināra Sīkā, Gundega Zariņa, Ilga Nirādija un melburniete Gunta Vagare.

Astra Kronīte atklāja sanāksmi, un DV Austrālijas priekšnieks, melburnietis Jānis Kārkliņš kā novērotājs apsveica salidojuma dalībnieces un novēlēja labas sekmes gan sanāksmē, gan turpmākajā darbībā, ievērojot, ka DV vadība un darbība pārnāk vairāk vanadžu rokās.

Ināra Sīkā kā vanadžu priekšniece arī apsveica dalībnieces un novēlēja, lai būtu vērtīgas pārrunas un skatiens nākotnē. Sekoja klusuma brīdis, pieminot pērnā gadā mirušās vanadzes.

Astru Kronīti izvēlēja kā sapulces vadītāju, Gundegu Zariņu apstiprināja par protokolētāju. Visiem delegātiem sagādāja mapīti, kur sakopoti iepriekšējie salidojuma un delegātu sanāksmes protokoli, 2022. gada DVCV, Austrālijas zemes valdes un nodaļas darbības un finansiālie pārskati.

Vērtīgs un izsmeļošs dokuments, kas, ja pieprasa, pieejams katram DV biedram pārskatīšanai.

Astra Kronīte kā Austrālijas vanadžu priekšniece savā pārskatā ziņoja, ka Austrālijas kopienā ir 132 vanadzes: Adelaidē – 55, Melburnā – 43, Sidnejā – 22, Pertā – 15.

12. februārī Pertas kopa ziņoja, ka beidz atsevišķu darbību. Pēdējā darbības gadā mirušas 7 locekles. Katra kopa darbojās pēc savām spējām. Diemžēl skaitliski samazinās, bet darbs tikpat prasīgs.

No iesniegtajiem kopu ziņojumiem var redzēt, ka vanadzes ir cieši saistītas ar nodaļu darbības veicināšanu, gan rīkojot pusdienas vai citu mielastu gatavošanu, biedru aprūpi, rīkojot svinamās dienas, atbalstot vietējās un Latvijas organizācijas. Adelaidē un Sidnejā nodaļas vadība ir vanadžu rokās. Kā ilggadīgs īpaši Austrālijas vanadžu ziedojumu mērķis ir Keņģes fonds pirmās vanadžu vadītājas Marijas Keņģes piemiņai. To tagad pārskaita un pārskata Vītola Fonda stipendijai; pērngad – $1 500 AUD vērtībā.

Ņemot vērā, ka šogad ir vanadžu priekšnieces vēlēšanas, Ināra Sīkā ziņoja, ka ir gatava turpināt šajā amatā palikt, izņemot, ja ir citi kandidāti, tad, protams, notiktu vēlēšanas. Kandidatūru ar CV jāiesniedz līdz maija beigām.

Tālāk sekoja pārrunas par turpmākām vanadžu darbības iespējām, piemēram, kā pacelt nacionālo patriotismu, saistīt jauniešus, turpināt atbalstīt skolas un Vasaras vidusskolu, paplašināt sarīkojumu veidus un apmeklētāju loku, turpināt labdarību un turpināt ziņot par DV darbību.

Salidojumu slēdza plkst. 11.30, nodziedot Daugav' abas malas.

DV delegātu sanāksme

Daugavas vanagi Austrālijā, 72. delegātu sanāksmes dalībnieki un novērotāji, sapulcējās turpat sanāksmes zālē plkst. 12.00, atkal pie lielā ekrāna, kur jau bija redzams DV priekšnieka Aivara Sinkas attēls no Latvijas (plkst. 4 no rīta...). Viņam blakus Zoom kastītēs parādījās Astra Kronīte, Ilga Vēvere un Rūdis Dancis (Adelaidē) un Inta Skrīvere Kanberā. Uz vietas delegāti bija: Andris Jaudzems no Adelaides, Ilmārs Rudaks no Pertas, Jānis Kārkliņš no Melburnas un Ināra Sīkā no Sidnejas. Ilga Vēvere bija otra Adelaides delegāte.

Jānis Kārkliņš, DV Austrālijas valdes priekšnieks, atklāja sapulci un pateicās dalībniekiem, īpaši DV priekšniekam Aivaram Sinkam, un aicināja visiem ievērot klusuma brīdi, atceroties aizgājušos biedrus.

Aivars sūtīja sveicienus no Tēvzemes un priecājās, ka DV ir pasaules saime un aicināja uz DV Centrālās Valdes sēdi Liepājā šogad no 26. – 28. jūnijam.

Vanadžu priekšniece Ināra Sīkā novēlēja, lai ir ražīgas un mērķtiecīgas pārrunas.

Sapulces atklāšanu nobeidza, nodziedot Dievs, svētī Latviju.

Kā sapulces vadītāju ievēlēja Ilmāru Rudaku, Ināru Sīko par vadītāja vietnieku, protokolētāju Gundegu Zariņu un Viktoru Sīko ar Aiju Balodi kā balss skaitītājus.

Austrālijas valdes priekšnieks savā darbības aprakstā ziņoja, ka Austrālijas DV saime 2022. gada beigās ietvēra 325 biedrus, no kuriem 132 ir vanadzes. Pa nodaļām: Adelaidē 148 (53), Melburnā (43), Pertā 26 (15) un Sidnejā 69 (21). Pateicās biedriem un labvēļiem par atbalstu un sadarbību. Austrālijas zemes valde varētu teikt ir DV pārstāvniecība un izdala informāciju, kā arī izpilda nodaļu vēlmes un norādījumus par ziedojumiem. Delegātu mapē parādās Adelaides, Melburnas, Pertas un Sidnejas pārskati, kur sakopoti ne tikai ziedojumu saraksti, bet arī sīkāka statistika par biedru skaitu, informācijas izdali, sarīkojumiem, sabiedrisko darbu un nodaļu līdzekļiem.

Austrālijas zemes valdē pēdējos 3 gadus darbojās Jānis Kārkliņš (priekšsēdis) un Gunta Vagare (kasiere/biedrzine) Melburnā, Astra Kronīte (priekšsēža vietniece/ sekretāre) un Ilga Vēvere (valdes locekle) Adelaidē un Inta Skrīvere (valdes locekle) Kanberā. Astra Kronīte kā Austrālijas vanadžu nozares vadītāja jau skaitās valdes locekle.

DV priekšnieks Aivars Sinka izmantoja iespēju „būt klāt“ sapulcē (uz lielā ekrānā), lai personīgi pastāstīt drusku par DV Centrālās valdes darbību un atbildēt uz jautājumiem vai dot paskaidrojumus ja vajadzīgs. Pilnīgs pārskats ir iekļauts mapē. DVCV prezidijs atrodas Latvijā ar priekšnieku Aivaru Sinku un locekļiem Mārtiņu Dāli, Pēteri Pētersonu un Egonu Piķeli. Asja Ramate ar praktiskiem darbiem vada DV ikdienā. Ir uzstādīta DVCV mājas lapa: www.dvcv.org.lv.

DVCV atbalsta DV kā demokrātisku organizāciju. To locekļi ir Dace Dundure-Kluce (DVF Lielbritānija), Jānis Kārkliņš (DV Austrālija), Andris Kursietis (DV ASV; DV priekšnieka pirmais vietnieks), Ivars Zušēvics (DV ASV (2022. g. martā pārņēma no Līgas Nuteres un gadā pārņems Mārtiņš Stāks), Jānis Ozols (DV Latvijā, pārņēma 2022. g. martā no Andreja Mežmaļa), Gunta Reynolds (DV Kanādā; DV priekšnieka otrais vietnieks), Ināra Sīkā (DV vanadžu priekšniece) un Aivars Sinka DV priekšnieks. DVCV pārstāvniecības valdē ir Māris Slokenbergs, Ināra Sīkā un Gunta Rēynolds. Aivars Sinka skaidroja, ka DVCV pārstāvniecība ir nepieciešama prezidija darbībai, jo kārto dotācijas un ziedojumus un bankas kontus. Pie reizes labdarības un aprūpes darbs ir pārstāvniecības rokās, līdz šim Anniņas Šņuciņas vadībā, tagad Ivetas Ūrmanes. Aprūpe iekļauj leģionāru atbalstu Latvijā, leģionāru un atraitņu apgādi ar zālēm un ārkārtas palīdzību, Ziemassvētku dāvanas, atbalstu daudzbērnu un audžu ģimenēm Latvijā, izglītības stipendijas, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Latvijā un pērngad Ziemassvētku dāvanas latviešu karavīriem misijā Kosovā.

DVCV 2022. gadā ziedoja 2000 EUR Ukrainas vajadzībām un 1000 EUR ukraiņu bērnu nometnei Latvijā. Lestenes biedrība veic tālākus darbus sakarā ar paredzēto Lestenes kauju muzeju.

Vanadžu priekšniece Ināra Sīkā ziņoja savā pārskatā, ka piedalās DVCV prezidija un valdes ZOOM sēdēs un ir ļoti apmierināta ar prezidija darbību un uzņēmību. Ir pacelts jautājums 2022 DVCV vanadžu salidojumā: ņemot vērā, ka vanadzes iesaistās vairāk nodaļu vadībā, vai ir nozīme atsevišķai vanadžu zemes priekšniecei? Pārrunās vairākums domāja, ka kamēr vēl pastāv pat viena vanadžu kopa, pārstāve ir vajadzīga.

Darba kārta rāda, ka laiks atgriezties pie Austrālijas tematiem. 2022. g. Austrālijas DV līdzekļu vākšanas akcijas dalībnieki ziedoja 24k AUD. Nolēma turpināt akciju 2023. gadā ar to pašu sadales iekārtu.

DVAV finansiālo pārskatu, 2023. g. budžetu un revīzijas komisijas ziņojumu pieņēma un pie 21. darba kārtas punkta DV priekšnieka vēlēšanas jautāja Aivaram Sinkam, vai viņš ar mieru kandidēt uz priekšnieka amatu saņēma pozitīvu atbildi. Sapulce ar aklamāciju atbalsta Jāņa Kārkliņa proponējumu, ka DVA 72. delegātu sapulce uzstāda Aivaru Sinku kā kandidātu un pacilātā garastāvoklī visi dodas uz pusdienām!

Statūti, kā vienmēr, prasa pārskatu! Ilmārs Rudaks ziņo, ko statūtu komiteja pamatā ir apskatījusi līdz šim un izsūtīs sīkākus izskaidrojumus nodaļām izvērtēšanai.

Nākošā zemes valdes sastāvs izraisīja pārrunas. Jo tagad grūti ir sastādīt valdi no vienas pilsētas, turpmāk būs vēl arvien jāturpina sastādīt valdi no vairākām vietām. Ar šīs dienas tehnoloģiju attālums vairs nav šķērslis sadarbībai. Galīgo sastāvu nokārtos pēc turpmākām pārrunām ar ieinteresētiem kandidātiem.

Sanāksmes lēmumu starpā ir aicinājums Rūdim Dancim atkal sastādīt DV Austrālijas kalendāru nākamajam gadam, ierosinājums DVCV izdot divreiz gadā ziņojumu/informācijas lapu un atjaunot DVA mājas lapu lai tā parādītos DVCV mājas lapā (www.dvcv.org.lv).

Nākošo delegātu sapulci (DVA 73) nolēma rīkot Adelaidē 2024. g. martā vidū.

Tik vien palika kā pateikties Sidnejas nodaļai par organizēšanu un viesmīlību un Ilmāram Rudakam par sapulces vadīšanu. Sapulci nobeidza ar DV dziesmu Še kopā mēs biedri.

Tad devāmies tālāk pie vakariņa galda dalīties ar iespaidiem un baudīt saimnieces Ināras ātroklops ar makaroniem..

Pateicoties sapulces vadītāja stingrai vadībai DVA72 tika cauri vienā dienā un tātad nākamo dienu, otrdienu, varēja atvēlēt prātu vētrai.

Gundega Zariņa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com